Ny svensk kärnkraft

Fast på det sättet så bor det ju tusentals människor nära vindkraftverk utan att ha problem med det och även flyttar dit. Du har vindkraft på nästan alla sydskånska åkrar och det är knappast några problem att få de gårdarna sålda. Du ser vindkraft nästan hela biten av sydvästra Skånes kust och då går de husen för 10-tals miljoner.

För att inte tala om alla som flyttar nära motorvägar och annat.

Det är ju när det byggs nytt som det är problem och protesterna kommer.

Det kan väl inte vara någon som på allvar har sådant tunnelseende i denna debatten att de inte förstår att ett nytt kärnkraft i närområdet skulle vålla enorma protester? Herregud, folk protesterar ju när grannan anlägger en uteplats liksom.

1 gillning

I dagens lokalblaska här, Corren, så är inte ny vindkraft så där jättepopulärt.

Jag förstår inte gåtan :slight_smile:

Detta är en konstant: Alla vill ha fungerande infrastruktur, ingen vill att det på något sätt störa ens egna boende. Detta gäller kraftslag, järnvägar, vägar, samlingslokaler så som religiösa byggnader och andra saker som skapar märkbar visuell och audiell påverkan.

Konstant 2: När det redan finns är det inte samma problem får då vet man förutsättningarna när man köper kåken / hyr lägenheten (Eller så har man inget annat val).

1 gillning

Så är det ju. "Not-in-my-backyard" regerar. :man_shrugging:

I sommarhuset vinterförvarade vi vår båt täckt med en stor grön presenning på en för oss avlägsen del av tomten. Dock är den platsen mitt framför grannens hus, så båten är synlig för dem när de vistas på framsidan.

Poängen är att båten stod där när de köpte huset. Hade den inte varit det och vi ställt dit den hade de kanske haft en synpunkt på det (även om det är trevliga personer).

1 gillning

Ett väldigt bra utryck!

2 gillningar

Trevligt att du delade med dig @Erik tänkte den kunde passa här också och påminna om utmaningarna med mer vindkraft och orimligheten med batteri och vätgas som lagringsmedia.

Frågan är om någon kommer våga bygga gas/olje-eldade kraftverk som troligtvis är det snabbaste energislag att bygga för att få till ett stabilare elnät i södra Sverige? Kanske är så enkelt att gemene svensk vänjer sig vid skyhöga elpriser och stundtals bortkoppling/strömavbrott.
En sak jag kan tycka mig se än sålänge är att väldigt många har väldigt mycket över varje månad så även fast drivmedel, mat och el har gått upp ordentligt så klarar de flesta sig rätt bra ändå. Åtminstone tillräckligt bra för att inte synas & höras så mycket.
Det tänker jag gör att vi nog inte kommer få se en så stark opinion mot våra problem och därigenom kommer gas/kol men säkert även kärnkraft dröja ett bra tag till innan det börjar byggas. (Kanske ett sundhetstecken, kanske en naivitet som kan kosta oss stora delar av välståndet)

1 gillning

Jag tror också att det flesta klarar sig rätt bra så länge de har jobbet kvar. Har dock noterat ett flertal bostäder senaste tiden på hemnet som är utmätning, kan dock vara en ren slump🤷🏻‍♂️

Angående kärnkraftens vara eller icke vara så har väl opinionen redan svängt i Tyskland?

Jag upplever det som att det finns politiskt konsensus att bygga nya kärnreaktorer.

Det är ju en långsiktig plan, och tills vi har det på plats så kan ju mycket hända. Jag hoppas att det blir sakkunniga som styr utvecklingen framåt och att kursen hålls stabil.
Men börjar opinionen svalna, så finns risk att framdrift också svalnar. Det va ju inte så länge sedan det va politisk koncensus att antingen lägga ner eller inte lägga sig i att det läggs ner kärnkraft.

Det kan börja byggas upp ”moln” om framtida lösningar inom fusion eller andra energilösningar som skapar en situation där man inte agerar utan väntar på något nytt istället.

1 gillning

På tal om att inte vilja bo nära kraftslag.

Jag förstår ju dem. Men det är ju också detta som är utmaningen för Svenska Kraftnät.

2 gillningar

Från sajten:
image

Statliga Vattenfall vill bygga nya reaktorer vid Ringhals norr om Varberg.

Uppdaterat: Det gick lite för snabbt någonstans. Vattenfall förnekar att man ansökt om att bygga nya reaktorer.

De nya reaktorerna förväntas vara klara om 9 år. Effekten kommer vara högre än Ringhals 3 och 4 som finns idag.

2800 nya megawatt kommer vi få när allt är klart. Idag ger de sex aktiva reaktorerna en effekt på runt 6000 megawatt. Totalt sätt skulle reaktorerna stå för mer än 10 procent av vårt effektbehov om de stod klara idag.

När den nya regeringen tillträdde med Tidöavtalet i sina händer var en av punkterna att Vattenfall omedelbart skulle börja planera för ny kärnkraft. Vilket de uppenbarligen gjorde.

Redan 2012 planerade Vattenfall att ersätta de gamla reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2. På grund av låga elpriser, höga effektskatter och att frågan var politiskt död så lades planerna i malpåse i november 2014.

Enligt vissa beräkningar kommer vårt elbehov vara fördubblat om 25 år. Vi kan därför anta att fler reaktorer kommer att börja byggas runt om i landet. För några veckor sedan blev det klart att regeringen tog bort maxtaket på 12 reaktorer så väl som begränsningar var kärnreaktorer får byggas.

Via: Aftonbladet.

6 gillningar

Spännande. Undra vad det är för typ av reaktor.
hoppas det blir en lite modernare som använder mer än 0.5% av bränslet.

1 gillning

Blir nog två helt vanliga tryckvattenreaktorer. Den enda kokvattenreaktorn fanns i Ringhals 1 som ju är nerlagd och ingen personal har den kompetensen.

Ny fräsig teknik som många drömmer om som klyver gammalt material etc är troligen inte med på kartan detta årtioendet.

1 gillning

Från sajten:
image

Någon (och vi) drog lite för stora växlar av dokument som Vattenfall skickat till Svenska Kraftnät.

Vattenfall själva blev mycket förvånade när nyheten om att de skulle börja bygga kärnreaktorer i Ringhals. Det visar sig enbart vara en förstudie och inga beslut är tagna.

En förstudie är naturligtvis något som visar på en positiv riktning. Men det kan ta flera år innan resultatet av den blir verklighet.

Redan tidigare har man startat en förstudie om små modulära kärnreaktorer vid Ringhals.

Via TV4.

well...Berlinmurens fall började med att rykten gick att den skulle rivas och inom några timmar så hade rivandet börjat.

.....so lets hope :slight_smile:

6 gillningar

Jag är helt säker på att det kommer bli nya reaktorer. En förstudie är väl dessutom helt rätt väg att gå. Men det kan ta ett par år innan en officiell ansökan kommer med andra ord.

1 gillning