Ny svensk kärnkraft

Kan också vara så att de som tjänar pengar på vindkraften påverkar politiker, som är de som beslutar om bidrag/subventioner/elcertifikat m.m. att tro de är det bästa sen skivat bröd.

”Stabil och trygg modern kärnkraft…”

Det känns inte direkt som en opartisk inlaga.

Sannolikt är det så att vi behöver en blandad mix av energikällor och en ensidig satsning på ert energislag är inte bra.

Kärnkraft är definitivt inte underhållsfritt eller utan problem.

Hur mycket vind anser du är en bra mix?

Vilka energislag ger planerbar energi och stabiliserar nätet?

Vi har i flera decennier klarat oss bra med vatten och kärnkraft. Vad har förändrats nu?

Läs gärna den första artikeln om vindkraft och övertyga mig att allt som står där inte stämmer.

Varför ska jag övertyga dig? Borde det inte vara tvärtom? Du för in artikeln som sakskäl, då borde du övertyga oss om att den stämmer.

1 gillning

Jag tog in den artikeln som en partsinlaga i en debatt där vind ofta anses som snabb, billig och en räddare av vårt elsystem/energibehov.
Artikeln tar upp fakta om att det är långt ifrån sant.
Sen den andra från Cornucopia visar också på olönsamheten med (havsbaserad) vindkraft.
Sen är inte bara olönsamheten ett problem. Vind skapar störningar i nätet som behöver balanseras. Det behövs reservkraft när det inte blåser tillräckligt. Det är långt ifrån så miljövänligt som det ofta återspeglas i media. Med mera.

Men sen hade jag lite andra frågor som du valet att ignorera. De syftade till att bilda mig en bättre uppfattning om vad du har för åsikter för att kunna bemöta mer sakligt. Men då du väljer att inte bemöta sakfrågor så blir det svårt att föra en meningsfull ”debatt”.
På vilket sätt vill du att jag ska övertyga dig?

Jag kan inte bidra till att vare sig reda ut allt kring kärnkraft eller vindkraft. Men ett par saker tycker jag är viktigt.

För det första tyder allt på att behovet el kommer att öka radikalt. Det har också blivit tydligt att tillgången på el är en central fråga i utvecklade länder(och i utvecklingsländer, men det är en annan fråga). Baserat på det för vi nog stapla oss fram ett tag och ta det vi kan få tag på.

För det andra är det mycket olyckligt om det blir en identitetsfråga eller att politiken blir som en cyklop och enbart ser ett kraftslag som lösningen. Inte minst är det farligt om det sker kring kärnkraft. Kärnkraft har en psykologisk sprängkraft där opinionen kan svänga kraftigt på kort tid. En olycka kan utradera stödet för kärnkraft inom loppet av några timmar. Har man då lagt alla äggen i en (kärnkrafts)korg kan man vara mycket illa ute som land.

Några ord om pris till konsument. Om det är så att vindkraft påverkar priset kraftigt beroende på om det blåser eller inte så borde man för kunskapens skull titta på prisvariation pga avställda kärnkraftverk. Antar att man måste titta på ganska många år för att få fram ett mönster. Likaså undrar jag om vi verkligen har rätt prismodell för el?

Jag är alltså ingen varm förespråkare för ett enskilt kraftslag(heter det så?) utan tror det är viktigt att man ser elproduktion som ett system och att man har stor öppenhet för hur det systemet ska leverera det vi som nation behöver. Jag kan se stora nackdelar med alla kraftslag. Men också fördelar. Så att bygga ihop en så bra mix av alla dessa delar borde vara en uppgift för politiken. Inte att göra det till en identitetsfråga. Och sist men inte minst, inse att det finns nästan inget i livet som är fritt från nackdelar.

9 gillningar

Problemet är att det du skriver riskerar att få en passivitet och att man sopar kritik under mattan.

Du tar upp kostnader på stopp av kärnkraftverk. Det finns säkert statistik på det. Men problemet är ju inte att så fort man kör med kärnkraften så blir den olönsam. Oftast så är stoppen även planerade.
En annan sak med kärnkraft (men även viss annan kraftproduktion) är att, har vi statliga ägare så kan vinst levereras in i statskassan, när det gäller vind så är det ofta till stora delar statskassans utgifter som skapar vinster i företagen som äger vinkraftsparkerna.
Kollar man på kommuner som försökt driva vindkraft så har det ofta varit stora förlustaffärer.

Jag är inte heller en förespråkare av ett energislag, men jag blir mer och mer skeptisk till just vind. Jag tror att nackdelarna vida överstiger de fördelar vindkraft ger.

Tyvärr så tror jag inte politiken kan ha ett ”neutralt” synsätt i dagens politiska miljö. Vi har inte heller så jäkla många energislag att ta utöver vatten, vind, sol och kärnkraft. Olja, kol och gas har effektivt blivit energislag som man inte vill prata om.
Sen har vi kraftvärme där politikerna har skapat väldigt dåliga förutsättningar för att driva dessa med vinst.

Det är ju inte så att alla kraftslag har samma möjligheter att finnas på ”marknaden”. Och att då blunda för kritik och tycka att det löser sig nog i framtiden bara vi önskar och vill tillräckligt mycket.. det tror jag inte är en bra lösning.

Ett tag så sa man att det är inte lönt att forska på nya eller befintliga energislag för de kommer snart att ersättas med fusion. Jag tror inte att fusion kommer rädda allt och vara utan nackdelar heller.

Det finns ingenting som sätter kärnkraft mot vind. Tvärt om – de kan kombineras med samma positiva förmågor som vind + vatten. Där kärnkraft används som regleringskraft. Det görs inte idag men det kan göras.

Fördelen är då att inte lika många kärnreaktorer behöver byggas. Fördelen med det är att elen blir mycket billigare.

För vad många inte verkar förstå är att el från nya kärnkraft är ett av det dyraste acceptabla energislaget.

2 gillningar

Och ändå är havsbaserad vindkraft uppemot tre gånger så dyr om man ser till beräkningar från England. Där företag nu drar sig ur parkerna.
Men jag har också sett uträkningar där man kommer fram till att det är ungefär lika dyrt.

Ett problem med vindkraft är att ju mer man sätter upp desto högre blir kostnaderna. Detta gäller framförallt havsbaserad men även landbaserade verk.
Anledningen till det är att när man börjar så tar man de bästa platserna och sen ju mer man bygger så hamnar man på sämre ställen rent vindmässigt, men också ur ett underhållsperspektiv så hamnar man längre och längre ut till havs och på sämre ställen rent tillgänglighetsmässigt.
Då blir också driftskostnaderna mycket högre.

Det där engelska beräkningarna är rätt populära att använda men det är nog för att den uträkningen påvisar att just det bygget blev dyrt.

Vi har havsbaserad vindkraft i dagsläget som producerar mkt billig el. Vi har rätt lång kuststräcka och rätt grunt hav.

Slutligen är det ju upp till producenterna om de får ekonomi i det hela.

3 gillningar