Stora polemiktråden (2019–2020)

Jaså?

En snabb nyhetsgoogling på Husie säger någonting helt annat… :man_shrugging:
Här är bara några exempel;

Kan inte vara möjligt! :laughing:

Haha, @Esse

Givetvis flyttar du mitt svar som avslöjar dina förskönande lögner om ditt kära, underbara, paradisliknande Malmö, och området du bor i.

Mitt svar var väl knappast mer politiskt, eller mindre relevant för trådämnet än ditt ”i Husie så är det frid och fröjd, och det värsta som hänt är att grannen slängde sopor i min soptunna”? :joy:

Du ljög - vilket jag med en snabb googling bara ifrågasatte…

Nu består Husie av något mer hektar än bara min tomt.

I övrigt är du ett otrevligt inlägg till att bli utskickad från den här gemenskapen.

4 gillningar

Varför får jag känslan att @Waheto är en sedan tidigare avstängd och nu återvänd medlem av TV :thinking:

2 gillningar

Precis vad jag tänkte. Hette inte den tomten Malmgren eller Malmberg typ?

Precis min tanke också.

Vet att det finns en del malmöbor likt mig här på forumet. Någon som kan förklara detta på ett enkelt sätt? :thinking:

bild

Det är väl ökade kostnader för äldrevård och socialbidragstagare i vanlig ordning.

Inga problem, det är detta vi har skatteutjämningssystemet till!

Inga problem, vi i Stockholm betalar såklart med glädje och stort hjärta. :heart: :smiling_face_with_three_hearts: :joy:

Det uppskattar vi!

@Thomas har du en url kan jag se vad det står.

Tyvärr premiumlänkar men jag antar att det inte är något problem.

Varför kan man inte bara föra över årets överskott till nästa års budget?

Nu bor jag tack och lov inte i Malmö men tvångsförvaltning av den staden är en tanke som slagit mig i många år :smirk:

1 gillning

Det tog inte inte lång tid för Malmöhatarna att dyka upp ser jag :nauseated_face:

Alltid. :slight_smile:

Hatar inte Malmö, ni förtjänar bättre politiker än Katrin Stjernfeldt Jammeh. Det är vad jag tycker.

Ja verkligen, tex miljöpartisten Märta Stenevi har jag enormt högt förtroende för.

Jag tror att Malmö mår bäst med ett S+L+MP-styre!

Å andra sidan så spelar det inte så stor roll, de flesta kommuner i Sverige går åt Malmös håll avseende ekonomi :man_shrugging:t2:

Ahh, man har täckning för dem och det är worst case scenario kan jag läsa i artkeln.

“Det fattas 442 miljoner för att hålla igång Malmö stads alla verksamheter nästa år. Det är det bistra beskedet till politikerna från ekonomidirektören inför budgetarbetet för 2021. Finanskommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) litar på sparade reserver och ser inget behov av att höja kommunalskatten.”

Samt

" Finanskommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), som inom kort påbörjar budgetförhandlingarna med företrädare för koalitionspartnern Liberalerna och samarbetspartiet Miljöpartiet, finner lugn i stadens resultatutjämningsreserv som vid årsskiftet uppgick till 3,8 miljarder kronor.

– Det finns goda anledningar att använda de resurser som vi har byggt upp för att klara lågkonjunkturen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Av de 442 miljoner kostnadskronor som enligt ekonomidirektörens prognos saknar intäktstäckning kan större delen, 320 miljoner, förklaras av lågkonjunkturen och kan därför täckas av resultatutjämningsreserven. Då återstår ett glapp på 122 miljoner. Katrin Stjernfeldt Jammeh flaggar för generella effektiviseringar och utesluter inte besparingar.

– Alla våra verksamheter behöver inse att vi under de närmaste tio åren inte kommer att kunna ha motsvarande kostnadsökningar som Malmö har haft under en lång rad år. Vi måste även fortsatt ha ett fokus på att fler Malmöbor ska klara sin egen försörjning."

Haha, populister kommer alltid hata på Malmö för dess framgång som man ändå har haft att resa sig. Så länge Malmö inte brinner så kan de inte få sin verklighetsuppfattning bekräftad :slight_smile:

1 gillning