Microsoft Teams

Hade lite problem att komma in i ett möte imorse men gick efter några försök.
Ett senare möte så dog presentationen konstant men annars fungerade det.

Det fungerar. Men man får jobba lite upp och ned. När man ska skicka ett schemalagt svar väljer man först datum och då går det inte att välja dagens datum. Detta då nästa rullist är klockslag och den är default på 08:00. Man måste alltså ställa klockan först på en tid som ligger framåt, sedan får man ställa in dagens datum.

Jag vill att ni noterar att xms har löst ett datorproblem.. :sunglasses: :blush: :sweat_smile:

6 gillningar