Wifi 6 2x2 MIMO vs. wifi 5 4x4 MU-MIMO?

Inspirerad av @Thors post Unifi AP Wi-Fi 6 Lite nu tillgänglig
om Unifi AP wifi 6 Lite har jag kollat på att äntligen investera i mitt wifi. Men sprang idag på en fundering.

Den nyss släppta wifi 6 APn har 2x2 MIMO. Dock finns ju AP wifi 5 med 4x4 MU-MINO från samma tillverkare. Vilken är bäst rent prestandamässigt här och nu? Att wifi6 kommer mer och mer är ju en sak, men just här och nu, vilken teknik är bäst? wifi 6 2x2 MIMO eller wifi 5 4x4 MU-MINO.

1 gillning

Wifi 5 MU-MIMO är bara på downlink. Wifi 6 MU-MIMO är både uplink och downlink, ska ge bättre prestanda.

Finns det en slamkrypare i att i exemplet jag ger pratar man 2X2 MINO(utan MU) på wifi 6 AP. Medan wifi 5 har MU-MINO?

Kanske den här länken hjälper till. MIMO och Kanalbredder - Fixa nätet

Bara MIMO som dom flesta skriver är egentligen antingen SU-MIMO och/eller MU-MIMO, man vet inte som kund egentligen vad som APn klarar om det inte skrivs ut.