Easee laddbox riskerar försäljningsförbud

Från sajten:


Ett år efter att Elsäkerhetsverket slog ner på Easee Home är nu Easess plan för att åtgärda brister klar – någon installation av jordfelsbrytare i de svenska Easee Home-hemmen är dock inte aktuellt.

Den 13 mars 2023 blev det klart att Elsäkerhetsverket säljstoppar laddboxarna Easee Home och Easee Charge – detta på grund av att de inte ansågs uppfylla de högt ställda elsäkerhetstekniska kraven som laddboxar måste göra. Totalt var det 11 punkter där några var tekniska och några rörde avsaknad av korrekt utförd dokumention och märkning. Easee Home och Easee Charge är samma hårdvara men har delvis olika mjukvaror och därmed olika syften – Home är för hemmet och Charge för större parkeringplatser så som bostadsrättsföreningar och liknande.

Easee hade nio månader på sig att återkomma med en teoretisk åtgärdsplan och ytterligare tre månader på sig att genomföra den. Den 16 juni 2023 kom så Easees förslag på åtgärd och fokus låg då på att hantera bristerna i dokumentation och märkning – för slutkunden innebar det att nya klistermärken att sätta på laddboxen skulle skickas ut. Easee ansåg fortfarande att det inte fanns några tekniska brister.

Efter månader och en rad möten mellan Easee och Elsäkerhetsverket började myndigheten tappa tålamodet och anmodade Easee att omgående skicka in den dokumentation som de hela tiden hävdat att de skall göra – dokumentation som skall påvisa att Easees laddboxar är lika säkra som den standard som de valt att inte följa. Easee får allt på plats i slutet av 2023 och skickar in dokumenten till Elsäkerhetsverket.

14 februari 2024 kommer svaret från Elsäkerhetsverket: Easee har överhuvudtaget inte lyckats påvisa att deras lösning med elektronisk jordfelsbrytare är lika säker som en mekanisk. Får tolkning blir därmed att den enda adekvata lösningen som Easee kan erbjuda sina kunder som redan har installerade laddboxar är att också installera en jordfelsbrytare i deras hem om en sådan inte redan finns.

Den 14 mars 2024 har det således gått 12 månader och tidsfristen för Easee att komma fram med en lösning har nått sin ände. Easee levererar också sin åtgärd per korrekt datum och den landar åter igen i att klistermärken med ny märkning skall skickas ut till kunderna – för det har de tagit fram en webbsida där kunderna själva skall beställa sina klistermärken och sätta på boxen.

Elsäkerhetsverket skriver på sin webbsida att de nu går igenom dokumentationen för att se om de identifierade elsäkerhetsriskerna är omhändertagna men att de också kommer ta hänsyn till överklagan i förvaltningsrätten om försäljningsförbudet – där sker nästa förhandlingar i april. Som svar på vad som kan hända om elsäkerhetsbristerna inte är lösta så skriver de följande

Om Elsäkerhetsverkets beslut inte följs kan Elsäkerhetsverket förelägga om ytterligare åtgärder för att eliminera säkerhetsriskerna. Ett föreläggande för att åtgärda bristerna skulle kunna innehålla krav på korrigerande åtgärder eller ett krav på att produkterna återkallas från slutanvändarna.

Källor: Easees åtgärdsplan som PDF samt den säkerhetsgenomgång (PDF) som Easee tagit fram som de hänvisar till i åtgärdsplanen. Läs också Elsäkerhetsverkets svar från den 14 februari om varför de anser att Easee inte lyckats påvisa att Easee Home är säker.

2 gillningar

Väldigt bra rapporterat genom hela den här härvan :clap:

Kan man summera "risken" med en Easee-laddbox till avsaknaden av extern jordfelsbrytare nu?

Primärt handlar det om att Easee använder ett relä till alla funktioner och att det dels med åldern kan försvagas i förtid och dels uppstår en säkerhetsrisk om någon skulle få för sig att använda laddboxen till något annat än att ladda bil genom adaptrar som finns tillgängliga på marknaden. Detta skyddar extern jordfelsbrytare mot. Så ja det är min bedömning.

Se också Elsäkerhetsverkets genomgång.

Kommer inte åt PDF:n får detta.

Woopsie! Fixat!

1 gillning

Så om man vill slippa en massa strul och kopplar in en extern jordfelsbrytare så är laddaren "godkänd" och helt ok att använda?

Strulet är ju Easee – för nästan alla har ju jordfelsbrytare hemma.

Men är den godkänd att använda om man har en extern jordfelsbrytare?

Är väl egentligen två saker som känns väldigt avgörande för mig som konsument nu:

  1. Kommer Easee eller min ÅF att åtgärda bristerna. troligtvis inte pga kostnaden.

  2. Kommer försäkringsbolagen att klassa den som icke säker? I så fall åker den ju ned från väggen direkt om det är så att hemförsäkringen på sikt inte skulle gälla om något uppstår pga Easee-boxen.

Jag har kollat med försäkringsbolagen och de har ingen åsikt om laddboxen – detta då Elsäkerhetsverket inte har återkallat redan installerade boxar.

1 gillning

Från sajten:
image

Den av svenska myndigheter säljstoppade Easee Home får nu klartecken att fortsätta säljas i Schweiz.

Schweiz är vare sig med i EU eller EES men enligt Easee baserar Schweiz sina tillsyn på EUs direktiv och därmed började även landets motsvarighet till Elsäkerhetsverket en granskning när den säljstoppades i Sverige.

Den 14 mars kom så beskedet att schweiziska myndigheter ger tummen upp för att fortsätta sälja Easee Home. Beslutet togs baserat på den dokumentation som även skickats in till Elsäkerhetsverket och övriga EU-länders myndigheter som har frågan uppe på sin agenda.

För svensk del berätta Elsäkerhetsverket redan i mitten av februari att de inte var nöjda med de svar som de fått in till dess – i mitten av mars skickade Easee in en reviderad plan och det är nu den som Elsäkerhetsverket skall ta ställning till.

Källa: Pressmeddelande från Easee

Så klart, Schweiz är ju neutrala och vill inte ta strid för något :crazy_face:

Jag hittar ut själv.

Från sajten:


Easee meddelade idag att de drar tillbaka överklagan om försäljningsförbud av Easee Home – därmed accepterar de att laddboxen aldrig får säljas igen.

Enda sedan Elsäkerhetsverket meddelade att de säljstoppar Easee Home för runt ett år sedan har det varit två processer – dels överklagade Easee själva säljstoppet till Förvaltningsrätten i Karlstad och dels har det varit en process om vad som skall hända med redan installerade boxar.

För att fokusera på sista stegen i åtgädsplanen för redan existerade boxar väljer nu Easee att avbryta överklagande-processen. Dessutom håller man med i sak – processen för försäkran om överensstämmelse (i daglig mun kallade CE-märkning) gjordes ej korrekt.

Däremot menar Easee fortfarande att Easee Home är säker – kanske den säkraste laddboxen på marknaden till och med. Därmed söker bolaget fortsatt dialog med Elsäkerhetsverket för att slippa installera externa jordfelsbrytare. Som bevis har de en ny säkerhetsrapport.

Elsäkerhestverket har tidigare svarat Easee att de inte kan hjälpa till och berätta exakt vad Easee behöver göra utan att det ålägger Easee att presentera en trovärdig plan. Däremot meddelar Elsäkerhetsverket i ett svar till oss att den avbrutna överklagandeprocessen kan citat ”påverka på så vis att vi kan koncentrera oss på bedömning och analys av den inskickade dokumentationen, utan att invänta rättsprocessen.”

2 gillningar

Fungerar Easee utan uppkoppling? Dvs, om Easee stänger ned servrarna är laddboxen då en dum plastlåda eller fungerar den grundläggande funktionaliteten?

De går att styra offline via Bluetooth och lokal OCPP är utlovat i en framtida uppdatering.

1 gillning

Från sajten:


Trots sina tekniska brister så anses Easee Home inte utgöra tillräckligt stor risk för person och ting att bolaget bakom måste åtgärda dem.

Däremot kvarstår frågetecken runt hur snabbt de åldras och där kräver Elsäkerhetsverket att Easee har en plan och återrapporterar.

Försäljningsstoppet blir emellertid kvar och Easee kommer aldrig kunna sälja boxen igen – detta då de inte gjorde rätt med CE-märkningen från början. Men det har bolaget löst genom att lansera den med nytt namn och krav på extern jordfelsbrytare.

Källa: Elsäkerhetsverket (Läs också beslutet i sin helhet).