Apple släpper Final Cut Pro och Logic Pro till iPad

Exportera och importera som ett djur?