Visste väl att Bubblan skulle påverka

Sorry FB - vårt fel Facebook’s US user base declined by 15 million since 2017, according to survey - The Verge