Virtuellt Corona-test hjälper dig och vården

Från sajten:
image

För att underlätta 1177 och andra kommunikationsvägar in till vården finns nu ett självtest för Corona.

Region Stockholm har tagit fram ett självtest, en så kallad självskattning, om du misstänker att du fått Corona-viruset. De skriver själva att “de flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig som vid en förkylning eller influensa.

Men i vissa fall behövs mer vård, i slutet av testet får du rekommendationer baserat på dina svar.

1 gillning