Vem är det egentligen som lyssnar när du pratar med din Google Assistant?

Från sajten:
Vem är det egentligen som lyssnar när du pratar med din Google Assistant?


image

Tim Verheyden arbetar som journalist hos den belgiska public service-kanalen VRT och han har gjort en upptäckt rörande Google Assistant.

För att en röstassistent ska fungera och kunna ge rätt svar så krävs det att frågorna som kommer in analyseras. Google har samarbetspartners världen över som arbetar med att analysera svaren på flera olika språk. Tim Verheyden har via en samarbetspartner till Google fått tillgång till över tusen inspelade ljudklipp som har gjorts via telefoner, smarta högtalare och säkerhetskameror med stöd för Google Assistant.

De flesta ljudinspelningarna innehöll precis som väntat just frågor om vädret, vad för program som finns på TV eller hur man tar sig till en specifik plats. Google Assistant kan ibland aktiveras om den hör fel och ungefär 150 inspelningar av dessa tusen var felaktiga inspelningar där det spelas in telefonsamtal, privata samtal om kärlekslivet och mycket annat. Inga inspelningar är kopplade till ett Google-konto eller till en person men många av inspelningarna innehöll fullständiga adresser.

Samarbetspartnern till Google som Tim var i kontakt med berättade att han analyserar ungefär tusen ljudklipp i veckan och dessa får han tillgång till genom att logga in i en app som heter Crowdsource. Google själva säger att de har startat en utredning mot samarbetspartnern då de har brutit mot avtalet och delat med sig av inspelningarna. De skriver även att de analyserar ungefär 0,2 procent av alla inspelningar som görs med Google Assistant och inga av dessa är kopplade till en specifik person.

Via Wired

1 gillning

Tänk denna nyhet fick inte samma genomslag som den om Apple

Det tyckte jag väl ändå den fick faktiskt - det var ju före Apple dessutom.

Jag tänkte här och på andra forum

Kanske - kan också vara vi som är lite bias :slight_smile: