Varubristen

Det blir allt tydligare att världen går in i en period med stora störningar i varutillgången, vissa skulle påstå att vir edan är där Det finns bakomliggande störningar både i produktions- och logistiksystemen. Sammantaget är det här en giftig cocktail som kan skapa mycket stora problem. Kanske är dock de primära störningarna mindre än de sekundära?

De primära handlar om att varor inte når kunderna vilket ibland är tråkigt(konsumentprodukter) och ibland är direkt skadligt(infrastruktur, medicin, medicinteknik, energiproduktion etc.). Man kan tänka sig en ökad arbetslöshet då produktionskapaciteten når sitt maximum väldigt tidigt.

De sekundära effekterna handlar om inflation(om vi inte även räknar in följdverkningar på de direkta effekterna). Kostnadsökningar både på grund av obalans i tillgång och efterfrågan och ökade direkta kostnader, inte minst för transporter kan leda till ökade priser. Om dessa prisökningar leder till krav på löneökningar har vi eventuellt en inflationsekonomi framför oss.

Ledande ekonomer är som vanligt oeniga om vad som kommer hända. Får vi en tillfällig prisuppgång som inte leder till löneökningar är vi troligen tillbaka på ett normalläge 2023, men blir prisuppgången mer varaktig med därpå följande löneökningar kan det få stora konsekvenser.

Vi sitter alltså i en situation som kan bli mycket rörig och direkt farlig inom flera områden. Man kan tänka sig att som en extra ingrediens i detta kommer olika protektionistiska initiativ. Man borde verkligen ha högsta fokus på dessa frågor den närmsta tiden. Det kan ta en ända med förskräckelse.

6 gillningar

Såg precis den här nyheten på ämnet:

1 gillning

Det finns en risk att det här blir allt vanligare. Möbler, bilar och konsumentteknik går väl att hantera i dess direkta effekter men mat, läkemedel och andra helt avgörande varor leder till helt andra utmaningar.

Men även möbler, bilar och konsumentteknik mm. kan skapa enorma påfrestningar i form av arbetslöshet och frustration.

Är det Ever Givens grundstötning i Suezkanalen som får dominoeffekter?

Säkert en viktig faktor. Det plus Coronan.
Sedan tappas det nu en massa containrar
I vattnet… Även om ökningen verkar handla om ett fartyg.

av 200 000 000 container om året så känns 3000 tappade ganska lite. klart innehöll de viktiga delar för tillverkning är det ett problem.

1 gillning

Undrar om någon av containrarna innehöll Santa Maria Chipotle. Den delen av tacohyllan i butikerna har gapat tom i några veckor nu.

Varubristen har redan påverkat fredagsmyset.

2 gillningar

jag vet inte hur der varit i sverige. men vi hade svårt att hitta vanlig bordspeppar i sommras.

Inget jag tänkt på. Men då Bubblare bara nöjer sig med det bästa beställer jag peppar här: My Home - PepperCare
:relaxed:

1 gillning

pinsamt att erkänna det men man har ett par saker som göe att man känner sig mer som en svensson. För att påminna mig om hur folket har det…

2 gillningar

Att vi har produktionstapp beror på att @Stefan_Sandstrom flyger alldeles för lite :flushed:
En biprodukt vid tillverkning av flygbränsle används till att tillverka råvaror till oss.

1 gillning

jo jag hörde det… tänkte på dig när jag såg den rapporten. Så ni har på riktigt problem med komponenter?

Fick precis detta från en av våra speditörer:

2 gillningar
2 gillningar

Sjukt bra… :sweat_smile:

Som fattig sjukpensionär blir man således en i mängden i jul! :grin:

Verkar som globaliseringen som vi har känt den de senaste 30 åren går mot sitt slut. USA, Europa börjar ta tillbaka produktion och det som inte går hamnar i andra länder som Vietnam etc..
Kina har en åldrande befolkning och kommer nog inte vara världens fabrik på samma sätt som hittills: