Välja HDMI-ingång på Hue Sync Box

Har lite strul mellan Apple TV och playstation ingångarna via hue sync box. Sätter jag på playstation så måste jag dra ur hdmi kabeln ur apple tvn för att sync boxen ska plocka upp playstation.
Vet inte hur jag byter ingång manuellt i appen för sync boxen plockar alltid upp Apple tvn först så fort den är inkopplad. Finns det nåt lättare sätt att göra de på t.ex göra de på tvn eller liknande?

Apple TVn har en tendens att ta över. Men vi börjar med appen. Har du hittat var du ändrar HDMI-ingång via appen?

Kan endast se hdmi ingångar och ändra namn på dom fyra olika men inte hur jag väljer en hdmi ingång.

Du trycker på HDMI (1 i detta fallet) längst ner till vänster så kommer valet upp. Se skärmdump.