Tvärförbindelse Södertörn blir av – väg 259

Från sajten:


Efter mycket möda och stort besvär är det nu klart att Tvärförbindelse Södertörn blir av.

Väg 259 är en av Stockholm Läns mest olycksdrabbade och trånga väg. Detta vill man lösa genom att bygga en tvärförbindelse mellan Vårby och Jordbro.

Sex kilometer av den 21 km långa genomfartsleden kommer gå under mark i tunnlar. Man kommer även satsa på en separerad cykel och gångväg.

Förbifart Södertörn kommer tillsammans med kommande Förbifart Stockholm och existerande Norrortsleden bilda ett gemensamt vägnätverk som gör det lättare att köra från Täby i norr till Haninge i Söder.

Marcus Ahlin på YouTubekanalen Stockholmshjärta har gjort en pedagogisk genomgång av Stockholms kommande förbifarter och tvärförbindelser. Han pratar om den de nya tvärförbindelsen från 3,43 in i videon.

Vägen kommer gå igenom en stor bit naturområden och Naturskyddsföreningen är mycket kritiskt. 2019 hade man en föreläsning om hur vägen kommer påverka känsliga naturområden men också ökad trafik i stadsbebyggelse.

2 gillningar

Nu får vi hålla tummarna att beslutet om tvärförbindelse står sig. Tillsammans med förbifart Stockholm blir det ganska bra.

Jag är för men inte på grund av att jag tror det löser några köer, absolut inte, det kommer staplas igen precis som alla motorvägar gör. Men det är sjukt att så mycket trafik skall behöva köra igenom stan både ur miljö- och säkerhetssynpunkt.

Exakt mina huvudargument. Det är ju rent huvudlöst att leda så mycket trafik genom huvudstaden. Sedan ökar väl vägtrafiken i paritet till vägkilometrarna man har tillgång till. En extra fördel med detta är att det blir enklare att höja trängselavgifterna.