Transportstyrelsen förtydligar förbud runt sparkcyklar

Från sajten:
https://teknikveckan.com/delningsekonomi/transportstyrelsen-fortydligar-forbud-runt-sparkcyklar/


image

Elsparkcyklar som uppfyller kraven på att definieras som cykel har Transportstyrelsen inga problem med.

I samband med den tragiska olyckan där en 27-årig Helsingborgare omkom när han färdades på en elsparcykel gick en representant ut och ansåg att elsparkcyklar borde förbjudas. Eller gjorde han?

Huruvida detta var en personlig uppfattning eller ett missförstånd från pressens håll klargörs inte riktigt. Men nu talas det emellertid om att man syftade på elsparkcyklar som redan idag är olagliga att köra ute i trafiken och på cykelvägarna. Det gör de om de går mer än 20 km/h och har en effekt på mer än 250w. Det som gör de olagliga då är att de saknas klassificering eller kan klassas som moped men då saknar den andra saker som krävs av mopeder, till exempel hållbarhet.

Redan dagen efter gick Transportstyrelsen ut med en informationstext om vad som gäller för den som hade bemödat sig att söka information.

Själva tycker vi elsparkcyklar, oberoende om vi hyr dem eller äger själva, är ett alldeles fantastiskt färdmedel.

Edit…

Märkeffekt överstiger 250W eller topphastighet över 20km/h, räcker att ett villkor uppfylls för att det inte ska vara en cykel.

1 gillning

Korrekt.

Har den dock trampor så får den gå i 25 km/h.