Tingsryd är fullt!

Vi som bara vill till Börjes för det billiga kaffet då :sob:

1 gillning

Funderade förut på om detta är en Huawei?

Xiaomi gissar jag på.

Det kanske det är ja

Fake news?
SD🤦🏻‍♂️
Andra namnet i dubbelnamnet har skrivits med liten bokstav på bilden🤦🏻‍♂️
Den som skrivit texten har skrivit efternamnet på personen med V när det på bilden skrivits med W. :man_facepalming:t2:

Det är tyvärr en helt äkta artikel.

:flushed:

Yep, Huawei.