Tado och Panasonic inleder samarbete

Från sajten:
image

Tado och Panasonic inleder ett samarbete med syfte att kunna anpassa värmepumpshanteringen. Detta ska kunna leda till optimerad förbrukning för användarna.

Tyska företaget Tado har ingått ett samarbete med välkända japanska företaget Panasonic. Målet med partnerskapet mellan de båda företagen är framtagandet av en specialanpassad programvara för värmepumpshantering som automatiskt optimerar inställningarna för användare med värmepumpar från Panasonic. Samtidigt ska dessa kunna skifta dess elförbrukning efter tider när förnybar energi är tillgänglig och priserna är låga.

Båda företagen strävar mot fossilfria hem och vill samtidigt bidra till att effektivisera användarnas energikostnader. För Panasonic innebär samarbetet dessutom en möjlighet att eskalera processen i sitt globala initiativ “Panasonic Green IMPACT”. Kortfattat ett arbete att minimera utsläpp från inte bara de egna verksamheterna utan även samhället i stort, samtidigt som man arbetar mot en cirkulär ekonomi.

Via samarbetet görs nu toppmodern AQUAREA-teknik och flerrumskontroll- och energihanteringstjänster tillgängliga för varje hem med värmepump från Panasonic. De två företagen kommer även att erbjuda andra AQUAREA värmeprodukter med samma avancerade, automatiserade teknik. Lanseringen sker på utvalda europeiska marknader kommande vinter och paketet innehåller:

  • AQUAREA-luft-vatten-värmepumpen
  • Tados flerrumskontroll-paket
  • Unik, smart energihanteringsprogramvara

Källa: Pressmeddelande