Svedala kommun lanserar solkarta för solpaneler

Från sajten:
image

Att komma igång med solpaneler har varit något av årets trend av förklarliga skäl. För de som bor i Svedala utanför Malmö har kommunen nu lanserat en solkarta.

För den som planerar att investera i solpaneler finns det nu en smart karta som hjälper till i arbetet. Svedala kommun har lanserat en solkarta där det är möjligt att se vilka möjligheter som finns beroende på hur ens fastighet är belägen. Via solkartan går det att zooma in på ens fastighet och där se vilka förutsättningar som finns.

Solkarta Svedala Kommun

Solkartan visar upp med färger hur det ser ut för just dig med tre energiklasser; strålande, lovande och tveksam. Givetvis kan detta i viss mån påverkas av andra faktorer också men man får en hyfsat bra överblick inför nästa steg. Förutom takets solenergipotential visar beräkningarna i resultatet även den totala potentialen för solel (kWh/år) och solvärme (kWh/år) samt möjlig koldioxidbesparing (kg/år).

Det är också möjligt att ta en bild över egna huset via kartan. I bilden ovan är det mitt hus som visas upp och med facit i hand så valde jag rätt sida av taket att installera mina solpaneler på.

Så här säger Jenny Hansson, ingenjör för geografiska informationssystem på Svedala kommun:

– Kommunen har satsat innovationspengar för idéer som ska gynna invånare i Svedala kommun och bidra till en hållbar utveckling, och det påbörjades redan 2021. Sen har det slumpat sig så att vi lanserar solkartan samtidigt som energifrågorna är på tapeten med ökade priser. Senaste tiden har ansökningar om bygglov för solceller ökat kraftigt.

När det gäller solkartan så baseras denna på Lantmäteriets senaste flygburna laserskanning som gjordes 2019. Byggnader som ändrats kan därför skilja sig åt mot dagens situation.

Solkartan för Svedala kommun har tagits fram med stöd från konsultfirman WSP.

Finns det liknande lösningar i din kommun?

Källa: Svedala kommun

1 gillning

Huddinge kommun har samma grej redan. Som heter exakt samma sak :smile:

1 gillning