Sony tillverkar miljontals extra Playstation 5

Från sajten:
image

Sony har beslu­tat att tillver­ka dubbelt så mån­ga Playsta­tion 5 under 2020 än vad de först plan­er­at.

Tidi­gare var tanken att få ut 5–6 miljon­er enheter innan årets slut. Nu säkrar Sony upp med att tillver­ka 10 miljon­er enheter för att kun­na möta efter­frå­gan som de före­spår. Mån­ga män­niskor världen över sit­ter hem­ma och är rastlösa nu under Covid-19-epi­demin och vad är då inte bät­tre än att inskaf­fa ett PS5 för att under­hål­la sig.

Playsta­tion 5 ska släp­pas till jul­han­deln i år och 2013 när Playsta­tion 4 släpptes skep­pades 4,2 miljon­er enheter innan årets slut. Men då var åtgån­gen stor och här i Sverige var det svårt att få tag i ett direkt vid lanser­ing. Förhopp­n­ingsvis stöter vi inte på sam­ma bekym­mer i år.

Käl­la: Engad­get.

Ett inlägg har sammanfogats med ett existerande ämne: Tråden om Playstation 5