Smartare laddboxar – smartare elnät

Från sajten:


Våra elbilar har de största och mest högpresterande batterierna som finns på marknaden – varför inte använda dem som husbatteri eller för den delen att stabilisera elnätet?

Jo problemet är framförallt det faktum att laddboxarna egentligen inte pratar med bilarna. Den vet i princip bara om det är en bil inkopplad eller ej. Laddboxarna hemma har inte ens koll på batterinivån i våra bilar.

ISO 15118

Men nu skall det bli ändring på det. I och med ISO 15118 kommer våra laddboxar kunna kommunicera med våra elbilar. Därmed möjliggörs grundläggande saker som att planera laddning efter batterinivå, starta laddning automatiskt baserat på vilken bil som är inkopplad och i förlängningen det vi var inne på i början – att använda bilens batteri som husbatteri och även att skicka effekt ut på elnätet.

I två video från Ecar Expo i Göteborg tar vi reda på mer om hur framtiden kan tänkas se ut. Mer om ISO 15118 hittar du längst upp och mer fokus på V2G hittar har du här.

1 gillning