SL bryter pendeltågsuppdraget med MTR

Från sajten:
image

Pendeltågstrafiken i Stockholm har varit allt annat än en solskenshistoria sedan MTR tog över och SL har nu fått nog och bryter avtalet i förtid.

Det var 2016 som MTR tog uppdraget att ta över driften av all pendeltågstrafik i Stockholm och till en början fungerade det rätt bra men gick snabbt utför. Sedan dess har det varit orimligt mycket störningar och förseningar samt brist på lokförare. SL och MTR har försökt hitta en gemensam väg framåt men inte lyckats så nu har SL beslutat att avbryta avtalet i förtid. Istället så kommer SJ ta över pendelstågstrafiken i Stockholm och det med start den tredje mars 2024.

“Pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen har det senaste året haft allvarliga störningar i verksamheten. Det här har påverkat våra resenärer mycket negativt. SL och MTR har under lång tid fört en konstruktiv dialog för att lösa problemen men utan kunna finna en gemensam väg framåt. Så nu väljer vi tillsammans att avsluta avtalet, säger David Lagneholm, vd SL och förvaltningschef Trafikförvaltningen.”

Samtliga medarbetare hos MTR kommer bli erbjudna en anställning hos SJ och MTR kommer fortsatt att sköta tunnelbanetrafiken i Stockholm där det har gått bättre än vad det gjort med pendeltågen.

Källa: Pressmeddelande

Blir spännande att se hur det utvecklar sig. Ett av de stora problemen, avvecklingen av tågvärdarna, står väl SL och politiken fortfarande bakom även efter att SJ tar över?

1 gillning

https://www.bussmagasinet.se/2024/01/jatteupphandling-i-kollektivtrafiken-avgjord-nytt-foretag-tar-over-t-banan/

MTR tappar tunnelbanan också.

Verkar vara pest eller kolera :man_shrugging:t2:

1 gillning