Serif har lanserat Affinity 2.0

Jag började med Freehand på 80-talet, sedan blev det Illustrator. Som DTP använde vi QuarkExpress.

Stötte på ett problem direkt här.

När jag jobbar så har jag ofta många objekt, varianter av logor som ofta inte kanske används för stunden och som liggen utanför dokumentet.
Kan jag ställa in så objekt även syns på arbetsytan utanför dokumentet?

image

Japp!

Klicka på Artboard Tool, insert artboard :+1:

Ska kolla in det!

Alt. kryssa i Create artboard vid skapande av ny arbetsfil :+1:

Jag som inte kanske fattar hur det funkar, men jag vill ha som här, dokumentet är en A4 skyltarna kan vara 17 meter långa och syna utanför dokumentet.

Måste först göra/lägga till artboard i arbetsfilen inte bara en "sida" som en fil öppnas med som standard.

1 gillning

Det går att skapa större arbetsytor i designer än vad jag först trodde, såg jag nu:

Efter att man väl skapat ett dokumment via "nytt dokument" där man max kan fylla i ca 21m, fyller man något större tex 30m så hoppar den tillbaka till 21m.

Väl inne i dokumentet kunde jag skapa/ändra arbetsytan på över 1000m nöjde mig där :joy:

1000m borde räcka för de flesta.
Men när jag designar dekor till en bil så har jag en skiss på bilen i i 5 vinklar i skala 1:1 men dokumentet är bara A4 sen när jag skickar förslag till kunden gör jag en kopia på designen och skalar ner den till A4an, gör en PDF och mailar kunden, så oftast jobbar jag utanför dokumentet som jag vill ha i A4.

Ska kolla vidare lite och se om det går att jobba som jag vill.

1 gillning

Gör så jag också, jobbar i större format, skalar ner och skickar till kund :star_struck:

Kul! Missade att du svarade, har det fungerat bra? :star_struck:

Inte använt det då mycket än får jag erkänna men det tror jag nog allt!

1 gillning