Samsung och Hyundai samarbetar kring SmartThings

Från sajten:
image

SmartThings ska integreras i bilar från Hyundai via ett samarbete med Samsung. Nu ska det smarta hemmet så småningom bli en del av den uppkopplade bilen.

Samsung och Hyundai inleder ett samarbete genom att koppla hop det smarta hemmet med den uppkopplade bilen. Detta ska ske genom att den smarta plattformen SmartThings som i sin tur utvecklas till att inkludera elektriska bilar.

De båda företagen har undertecknat en viljeförklaring om att utveckla lösningar för att en framtida livsstil där det smarta hemmet integreras med uppkopplade bilar. Här ska tjänster i form av “Home-to-Car” och “Car-to-Home” kombineras med smarta energihanteringssystem. Detta innebär bland annat att man ska kunna styra hemmet från bilen och vice versa och inkludera enheter i smarta scener.

Källa: Pressmeddelande