Sälja gamla nätverksprylar?

Är det något man bör tänka på när man säljer “gamla” nätverksprodukter? Jag tänkte eventuellt försöka avyttra ett komplett system från Ubiquiti innehållande en USG, en USW 8-port switch, en Cloud Key Gen1 och en AP AC Lite.
Är det bara att återställa till fabriksinställningarna och skicka iväg, eller är det något mer man bör tänka på? Vi har ju fått lära oss att man inte ska sälja minneskort, USB-minnen, icke krypterade SSD-diskar osv eftersom information går att återskapa. Men hur är det med nätverksprodukter, kan det finnas känslig information lagrade i dessa enheter?

1 gillning

så länge du inte har IPsec tunnlar eller annat skoj i USG så tror jag inte det är några problem.
vore väl klokt (snällast) mot köparen att unadopt APs mot CloudKey…
factory reset så borde väl SSID informationen försvinna.

2 gillningar

Ok, tack. Jag vill bara höra eftersom man dagligen hanterar en hel del personlig information i sitt eget nätverk. Inloggningar, mail, lösenord, filer, osv osv. Och jag har inte koll på hur detta hanteras i nätverksutrustningen. Vad säger tex dom gamla rävarna @anon83749704 @Zop @reboot81 @idrewn med flera om detta?

Nollställ och sälj.

2 gillningar

Som tidigare talare säger. Fabriksåterställning bör räcka, har du riktigt känslig information så bör du förvara/förstöra enheterna.

1 gillning

Tack för det!
Nej det är ingen superkänslig info. Mina frågor beror på okunskap om hur nätverk fungerar på djupet. :slightly_smiling_face:

1 gillning

Som Zop och iDrew säger nedan, NOLLSTÄLL (Fabriksåterställning) och sälj…

1 gillning