Omöjligt återstarta Ringhals 2

Det går inte att återstarta Ringhals 2 på grund av skador. Men inte heller Ringhals 1 är något som ägaren Vattenfall är intresserade av att försöka tända igång igen.

Att återstarta kärnkraftverk är något som egentligen ingen riktigt vill eller har intresse av förutom ur ett opinionsperspektiv. Det låter bra för vissa väljare och därför körde man så hårt på det.

Frågan är nu hur mycket vetenskap och fakta man kan vara beredd att slänga åt sidan för att blidka sina väljare nu.

2 gillningar

Och ingen som hade det minsta lilla koll är förvånad

Inte heller de politiker som ljög för fullt i valdebatten

1 gillning

Sen när är valdebatten baserad på sanningar?

3 gillningar

Men kan det någonsin vara en ursäkt?

Accepteras ju av gemene man :man_shrugging:t3:

Jag tycker det ändå är viktigt att skicka med att forskningen visar att de flesta vallöften uppfylls. Bara så vi inte sprider en bild av att politiker ljuger ständigt och jämt. Så är det inte.

1 gillning

Viktigt att uppmärksamma lögnerna också:

1 gillning

De tär såklart helt sant. Att det ibland skarvas eller görs tvärt om efter valet. Men generellt är svenska politiker bra på att uppfylla vallöften. Ska man vara kritisk mot den forskningens resultat så kan man konstatera att vallöftena ofta är lite lösa i kanten så att det finns mer utrymme till förändring än vad många väljare uppfattar.

Just tågvärdarna har jag inte tänkt på ur ett partipolitiskt perspektiv. Har följt frågan ur ett juridiskt och tekniskt perspektiv.

1 gillning

Måste finnas någon oskriven lag som säger "Alla politiska diskussioner på internet slutar i samtal om Stockholms kollektivtrafik"

3 gillningar

I det här fallet så handlar det väl om tågvärdarna som sitter i mitten på pendeltågen, osäker på deras funktion bortsett från att hjälpa till och kontrollera att dörrarna går att stänga utan risk för passagerare. Det påstås att de hjälper handikappade, något jag själv aldrig sett de göra.

SD fortsätter via hur inkompetenta de är.

Det finns en stor samhällsekonomisk vinst att göra det här, framför allt med den effekt- och elsituation som råder i södra Sverige. Vi är i ett skriande behov av el här och nu och då måste vi överväga alla alternativ som finns vid bordet, säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson (SD).

1 gillning

Om vi blundar tillräckligt hårt för fakta så kanske …

Nä…

1 gillning

Jag hade turen att få lyssna till fd. statsministern, Ingvar Carlsson, i veckan. Han varnade för samma sak som jag brukar varna för(alltså tycket jag han är extra bra just nu😅). Han varnade för att lägga alla energiägg i samma korg. Om landet satsar ensidigt på kärnkraft så kan en katastrof vänta om hörnet om en olycka sker och opinionen tvärvänder.

Just kring kärnkraft har vi ju både i Sverige och i andra länder sett sådana tvära kast.

3 gillningar

Så för att summera så går det att återstarta dem, men pga av kostnaden och tiden det kommer ta så är det mer effektivt att satsa på nya kärnkraftverk.

Det vore nog bra för debatten om orden “omöjligt” och “går inte” undveks, givetvis kommer mångas spontana reaktion vara att “klart det går”, vilket det givetvis gör, men kanske inte bästa lösningen.

3 gillningar

Det är sannolikt för sent att göra något åt Ringhals 1 och 2 som inte skulle var omotiverat dyrt. Bättre då att bygga nytt. Men tills nya reaktorer står på plats så får vi alla betala priset för S och MPs ideologiskt drivna framtidsvisioner.

Löfven var spot on 2011, men sedan svängde S för att det främst är ett maktparti och kursändringen var det som krävdes för att få MP med på båten :face_vomiting:

2 gillningar

Problemet var/är MP. Det eftersom de sprang till båda blocken för att få sin vilja igenom.
S försökte att blockera detta beteende genom att sätta dem i regeringen. Fungerade väl sådär kan jag tycka men vi vet ju inte hur det blivit om S inte gjort så.
Och det här med att kalla ett parti för makthungriga för att de försöker bilda en regering är ju bara konstigt, alla partier har väl som högsta mål att bilda regering.

1 gillning

Korrekt. Uffe lovade en förintelseöverlevare att aldrig samarbete med SD.

1 gillning