OECD: 27 procent av jobben kan försvinna på grund av AI

Från sajten:
image

Den internationella Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) tror att en stor del av jobben ligger i farozonen för att bli automatiserade med AI.

Än så länge finns det väldigt lite som tyder på att jobben riskerar att försvinna men AI-revolutionen är fortfarande i sin linda. Enligt OECD så är det så mycket som 27 procent av jobben som riskerar att automatiseras bland deras 38 medlemsländer.

Sverige låg lite bättre till med ”endast” 20 procent medans östra Europa låg sämre till. Högst risk var för de jobb som använder sig av mer än 25 av de 100 färdigheter som bedömts som enkla att automatiseras med hjälp av AI.

Bild: Reuters

Även undersökningar från 5 300 anställda visade att 3 av 5 var rädda för att bli av med jobbet inom 10 år. Men den senaste undersökningen gjordes innan verktyg som ChatGPT hade exploderat på marknaden. Det har dock visats att anställda som numera använder AI-verktyg i deras yrken känner att det känns enklare och mindre farligt. OECD tror att regler kommer att avgöra huruvida AI kommer att påverka jobben eller inte.

Via: Reuters

1 gillning

Då är mitt jobb ”säkert” :grin:

1 gillning

Det är lätt att skrämma folk om man bara pratar om de jobb som försvinner. Med stor sannolikhet kommer lika många jobb att växa till som försvinner.

Utmaningen är att det inte finns någon automatik i att tillväxten sker på samma ort, region eller land som jobben försvinner. Detta styrs dock inte av naturlagar utan av våra politiker, kapitalägare och inte minst oss själva. Med andra ord är det påverkbart.

1 gillning