Nytt designframework pågång?

såg nu google maps bytt ikon. ...
håller Google på att ändra design på sina ikoner?

:slight_smile:

1 gillning

…bojkottar den sidan som du vet.

Då får du leva i ovissheten då :frowning:

jag är ok med det…

Yees dom firar 15 år så de kommer nog bli mera förändringar :+1:t2::+1:t2:

1 gillning