Nyårsutlottning - högtalare som tål hårda tag

Från sajten:
Nyårsutlottning - högtalare som tål hårda tag | Teknikveckan


image

För några veckor sedan gick vi ut med en utlottning vid sidan av all lucköppning och julstök. Utlottningen handlade om två högtalare från företaget Braven (Zagg)

Slutdatum för utlottningen är 29 december så än finns det tid kvar att anmäla sig för att få chansen att lägga beslag på en av de två högtalarna.

Braven är ett dot­ter­bo­lag till Zagg och har utveck­lats och tes­tats hårt i Rocky Moun­tains och är gjor­da för att hål­la för rik­tigt tuffa tag.

BRV-XXL / 2
Den störs­ta av sysko­nen är BRV-XXL/2 och tryck­er ut hela 100W kon­stant, även på bat­teri uppde­lat på fyra full­range dri­vers och en bas som befinner sig under hela hög­ta­laren. Hög­ta­laren är IPX5-klas­sad och har upp till 18h bat­ter­i­tid på en laddning.
Pris: 4599

BRV-XL
BVR-XL är design­mäs­sigt som häm­tad från 80-talet med ett hand­tag upp­till, den väger desto min­dre än store­bror­san och blir således mer portable. den tryck­er ändå på bra med sina 40W. Även den här hög­ta­laren är IPX5-klas­sad och rockar på i hela 18h. Både BRV-XXL/2 och BRV-XL kan använ­das både för att lad­da tele­fo­nen och öpp­na ölen med den inbyg­g­da ölöppnaren.
Pris: 2499kr

BRV‑X / 2
Bravens BRV‑X / 2 är en ordentligt vat­ten­tät his­to­ria. Om du skulle tap­pa den i vat­ten så klarar den det­ta med bravur. Den är näm­li­gen IPX7-klas­sad vilket bety­der att den klarar av att över­l­e­va en meter under vat­ten i upp till 30 minut­er vilket antagli­gen inte behövs för att den fly­ter.
Pris: 1190kr

BRV-MINI
Min­st­ing i syskon­skaran är med sina 20W inte att under­skat­ta. Den ljud­er till­räck­ligt bra för att kun­na liva upp den min­dre grillfesten eller pick­nick­en. Även den den här krä­mar ur sig 18h musik­spel­ning och är en hög­ta­lare som fly­ter och har en IPX7 klass­ning.
Pris: 495kr

För alla som är sugna på att vin­na en BRV-MINI eller BRV‑X/2 så lot­tar vi ut en av var­je. Lot­teri­et avs­lu­tar 20191229 och allt du behöver göra för att delta är att prenu­mer­era på vår YouTubekanal och fyl­la i uppgifter­na i vårt for­mulär så vi kan nå dig när vi avs­lu­tar tävlin­gen

Alla hög­ta­lar­na går att hit­ta hos Zagg eller hos ProShop

1 gillning

Hej, ett lotteri till. Nice nice! Men funkar länken till formuläret?
Jag hamnar på YT.

Allt gott
C

Ja, länken leder fel, men i själva YouTube-klippet finns formulärlänken:

1 gillning

Yes, du gjorde helt rätt, länken är uppdaterad nu, den hade nog gått sönder i vårt arbete med Teknikveckan 2.0

Tack! Gott nytt år

1 gillning

Jag hamnar på YT…:cold_sweat:

undras hur det är med utlottningsreglerna om den skulle skickas till dubai?.. :thinking:

2 gillningar

Ja tror man får 2 då :relaxed:

2 gillningar

sweet :slight_smile:

1 gillning

Vi har avtal med flygbolaget

1 gillning

Hittar inte formuläret via länken. Hittar inte heller klippet på Yt-kanalen bara via Teknikveckan.se :santa:

Sista dagen för anmälan är 29/12.

Kan de skicka Tesla säng till Dubai så borde det väl gå med högtalare. :rofl::rofl:

1 gillning

Thor… :slight_smile: Det var nog snarare ett copy paste-problem :relaxed:

har inte hämtat den där sängen ännu