Nomads AirTagshållare håller måttet med råge

Vi har tidi­gare tit­tat på Nomads trådlös lad­dplat­tor och nu tar vi en när­mare titt på deras tillbehör.

Nomad har en hel flot­ta av läder­till­be­hör och får ans­es som ett av före­ta­gen som lev­er­erar stil­re­na pro­duk­ter till våra Appleprodukter.

När det kom­mer till AirTag dras de med en design som gör att till­be­hören oftast få ett lik­nande utseende. Desig­nen på AirTags är att den är helt rund och sak­nar möj­lighet till att fäs­ta en nyck­el­ring i den.
Alla nyck­el­ringar till AirTags som vi har tes­tat sedan de lanser­ades har var­it att nyck­el­rin­gen adder­at både en viss vikt men ock­så tag­it bort lite av den smäck­ra utformnin­gen Airta­gen fak­tisk har. När det kom­mer till läder som är skuren i annat än raka lin­jer är det oftast det ser bulkigt ut. Så är det även på mån­ga av de nyck­el­ringar­na till Airtags vi testat

Även om det är en bil­lig läder­hål­lare eller en orim­ligt pris­satt Her­méshål­lare försvin­ner Apples design av Airta­gen och allt vi ser är en vit yta på ena sidan och ett sil­vrigt äpple på andra sidan av hål­laren. Utformnin­gen av oli­ka märkens nyck­el­ring­shål­lare i läder skil­jer sig i ärlighetens namn inte näm­n­värt åt.

Nomad har två oli­ka design­er på nyck­el­ring­shål­lare som båda skil­jer sig från det­ta, den ena mer än den andre.

AIRTAGS LEATHER LOOP

Airtags Leather Loop gör mot­sat­sen till vad vi sett ovan beskriv­en design ha. Istäl­let har vi här två läder­flikar som fäster på ovan- och under­si­dan av AirTa­gen. Läder­flikar­na fäster med klis­ter och låter sidor­na vara expon­er­ade. Det gör att nyck­el­ring­shål­laren tar upp ytterst lite plats, sam­tidigt som vi fort­farande har en stil­ren läderde­sign. Vi har tes­tat den här under en län­gre tid och klistret varken släp­per eller sam­lar smuts. Airta­gen går fort­satt att öpp­na trots att lädret är fäst på AirTa­gens både sidor. Med mån­ga hål­lare för AirTags adderas en hel del vikt av stor­leken på hål­laren. Den här är för alla oss som har en redan över­full nyck­elknip­pa och vill hål­la ner utrymmet.

Nomad Leather Keychain loop Nomad Leather Keychain loop airtags Nomad Leather Keychain loop airtags Nomad Leather Keychain loop airtags Nomad Leather Keychain loop airtags Nomad Leather Keychain loop airtags Nomad Leather Keychain loop airtags Nomad Leather Keychain loop airtags

AIRTAGS LEATHER KEYCHAIN

Leather Keychain Nomad

Här fort­sät­ter Nomad att låta desig­nen vara kantig. Istäl­let för en nyck­el­ring med öppen yta är det här en heltäckande läder­bit som AirTa­gen plac­eras i. Istäl­let för att des­igna runt om en AirTag har Nomad gjort en nyck­el­ring­shål­lare utifrån vad de finner snygg och visst lyckas Nomad. Oavsett om man finner desig­nen till­ta­lande eller inte har vi här en nyck­el­ring­shål­lare som ger tyn­gd till en annars tråkig nyck­elknip­pa. Den här är för alla som har en nätt nyck­elknip­pa och vill få en lite bät­tre tyn­gd och sam­tidigt ha något snyg­gt på nyck­elknip­pan. Då Airta­gen inte syns kan du glöm­ma frå­gor som “Är det en AirTag?”. Du kan inte heller räk­na med att någon upp­täck­er att det är en AirTag och skan­nar den om du tap­par bort nyck­lar­na. Om någon däre­mot tju­vat nyck­lar­na eller vad nu AirTa­gen är satt på kanske de inte heller tar av den och slänger iväg den i förs­ta taget.

Leather Keychain Nomad Leather Keychain Nomad

AIRTAGS GLASSES STRAP

nomad glas strap

Det här är min abso­lu­ta favorit, senil­snören och AirTag i ett! Jag är notorisk dålig på att hål­la koll på mina glasö­gon och sol­glasö­gon. Senil­snören hjälper mig bara så långt. För förr eller senare så kom­mer vi att ta av oss sol­glasö­go­nen och läg­ga dem någon­stans. Med Glass­es Strap är prob­lemet ur världen. Snyg­ga väv­da snören med en gum­mi­hål­lare som går att dra upp och ner längs snöre­na för att reglera pass­for­men och kanske spän­na fast sol­glasö­go­nen som en annan seglare. Innan jag tes­tade Glass­es Strap så hade jag tes­tat att göra mina egna med AirTag men aldrig fått till bal­ansen av vik­ten. Det här är vik­tigt för att det inte ska kän­nas otympligt med snöre­na och AirTa­gen. Nomad har lyck­ats väl på den här punk­ten. I box­en så får vi tre oli­ka fästen som snöre­na går att klic­ka fast i. Ett par för de extra tjoc­ka skalmar­na, ett par för de smala och ett tred­je par som är de tra­di­tionel­la öglo­r­na. Med tre oli­ka fästen går det enkelt att fly­t­ta AirTa­gen mel­lan ens favoritglasögon.

Airtags glasses strap

RECENSION: LEATHER KEYCHAIN, LEATHER LOOP, GLASSES STRAP

DETALJER

Keychain Loop

  • Rustikt brunt, svart eller naturell Horween -läder från USA
  • 3M självhäftande fäste
  • Svart/silvrig nyckelring ingår
  • AirTag -batteri lättillgängligt för utbyte

Pris: $24,95

Leather Keychain

  • Horween läder från USA i brunt eller svart.
  • Termoformad läderform
  • Svart nyckelring i rostfritt stål i PVD

Pris: $39,95

Glasses Strap

  • AirTag -hållare i TPU -gummi
  • Tre fästpunkter för TPU -gummiglasögon
  • Flätat nylonparacordband

Pris: $34,95

SAMMANFATTNING

Nomads uppsättning av AirTagshållare till både nyckelring och glasögon imponerar med sin kvalitet och design. Nomad går utanför för vad vi är vana att se för design gällande AirTagshållare och gör så med bravur. Vi fullkomligt njuter när kvalitet och design får ackompanjera våra Appleprodukter.

BETYG: 4.5 / 5

3 gillningar

Oh, den till glasögonen får man nog kika lite närmare på! :sunglasses:

1 gillning

Leather Loop blev jag sugen på! Tycker min hållare jag har idag är aningen klumpig. Någon no-name i silikon. Trist att betala $20 för frakt + tull. Jag kan inte hitta den att köpa från annat ställe. Någon som vet om den finns med billigare frakt och inom EU kanske?

1 gillning

iPhonebutiken verkar ha leather loop inne

https://www.iphonebutiken.se/nomad-leather-loop-airtag-35679.html

Tack! :slightly_smiling_face: Tänk att det var så enkelt att hitta. Jag ställer mig själv i skamvrån ett tag :wink:

1 gillning

Ska faktiskt lägga in länken i recensionen

1 gillning

Fick ni testa, eller klämma på, plånboken & Card for AirTag ?

Jag bad om att få testa Airtagskortet men det fanns tyvärr inte inne än. Däremot så skickade de en plånbok. Inget smart med den utöver att den är snygg, liten och man kan ha airtagkortet i den när det väl kommer.

1 gillning