Nomad släpper vattentäta tillbehör för AirTags

Från sajten:
image

Nomad släp­per i dag två nya pro­duk­ter för våra Apple AirTags

Det är en Rugged nyck­el­ring och en Rugged hus­d­jur ID Tag för AirTags.

Båda två kom­mer med ett täckande TPU-polykar­bon­atsky­dd som ska hål­la våra AirTags sky­d­dade när våra fyr­fo­tade vän­ner tar sig an världen. Sky­d­den kom­mer i två oli­ka vari­anter. En IP67 sky­d­dad bak­si­da och en som är öppen för hög­ta­laren på AirTa­gen. AirTags i sig har visat sig själv ha en IP67 klass­ning men när det kom­mer till slitaget hun­dar utsät­ter sina hals­band för så kan det aldrig vara nog med sky­dd. Nomad erb­jud­er även en met­all­bak­si­da med gravyr för att kun­na skri­va in num­ret och namn för hun­den. Apples egna gravyr är begrän­sat till 4 teck­en så det här är välkommet.

Key­chain

Pet ID Tag: 

Priset blir $39.95 och de är till­gäng­li­ga att bestäl­la från och med i dag med ett pre-sale pris på $29,95 och kom­mer leveras i mit­ten av augusti.

1 gillning

@Hakan_Ander blir det en sådan till vovven?

Tror inte det. Skall nog hålla reda på honom ändå. :wink:

Jag har satt en på hunden här.
Tyvärr så har hon inte halsbandet på sig hela tiden.