Netatmo lanserar en Pro-version av sin luftkvalitetsmätare

Från sajten:
image

Vid den stora Light & Building-mässan i Frankfurt har Netatmo visat upp en ny produkt. Det är deras luftkvalitetsmätare som nu finns i en professionell version.

Franska företaget Netatmo som gjort sig ett namn kring produkter för det smarta hemmet har nu en professionell luftkvalitetsmätare. Det som skiljer denna åt mot den befintliga versionen är att den är anpassad för offentliga utrymme som skolor, arbetsplatser och medicinska institutioner.

Den professionella versionen av den smarta luftkvalitetsmätaren mäter den viktigaste datan för fastighetsförvaltare: temperatur, luftkvalitet, luftfuktighet och bullernivåer i realtid i det rum där den är An. Sensorn i luftkvalitetsmätaren indikerar koldioxidnivån med hjälp av färg och visar en grön eller gul färg, eller röd i det fall koldioxidnivån överstiger 1200 ppm. Detta gör det möjligt för elever, lärare eller anställda som vistas i utrymmen att agera i händelse av hög CO2-nivå, i enlighet med officiella riktlinjer.

Det blir också möjligt att förse allmänheten med en QR-kod vid ingången till varje rum eller lokal. Med QR-koden kan studenter då ta reda på luftkvaliteten i biblioteket där de ska spendera eftermiddagen, och föräldrar se luftkvaliteten i det klassrum där deras barn ska spendera dagen.

Vill man ha koll på mätningar från flera byggnader finns en instrumentpanel online att tillgå. Från denna kan luftkvaliteten analyseras i realtid och vecko- eller månadsrapporter kan genereras. Genom att kunna övervaka temperaturen i lokalerna kan energibesparingar på upp till 10 procent göras.

Mer information finns på att läsa här.

Källa: Pressmeddelande