Mobilförbud i skolan ger inte bättre resultat

Från sajten:
Mobilförbud i skolan ger inte bättre resultat | Teknikveckan


image

I en svensk studie som gjorts på högstadieelever konstaterar forskarna att det inte finns någon korrelation mellan mobilförbud och högre skolresultat. Genom att jämföra slutbetyg samt resultat på nationella prov och svar i från 1 086 högstadieskolor kunde man konstatera att någon statistiskt säkerställd skillnad mellan förbud och inte förbud.

Detta går emot den brittiska undersökningen vars metoder man efterliknande som kom fram att det faktiskt var skillnad, särskilt bland elever som har det lite svårare i skolan. Den brittiska undersökningen har använts även här i Sverige som exempel på att mobilerna inte hör hemma i klassrummen. Forskarna menar på att det kan finnas en skillnad mellan länderna dels för att den brittiska undersökningen gjordes med ett betydligt mindre urval, bara fyra skolor.

Men också att vi har en längre tradition av att använda digitala hjälpmedel i skolan så som mobiltelefoner och slutligen hänvisas till en tidigare undersökning som visar att elever tenderar att använda sina mobiler mellan uppgifter och därmed inte påverkar den effektiva tiden under lektioner.

Är det så att mobiler i klassrummet inte påverkar undervisningen negativt på grund av att vi är så vana att använda dem betyder det också att mobilförbud snarare kan vara kontraproduktivt i förlängningen.

Läs mer hos Skolverket.

Har inte läst studien, men jag har ju sjukt svårt att tro att en elev som sitter och messar med sina vänner eller lägger upp filmer på Snapchat, samtidigt uppfattar vad pedagogen säger och gör…
Dessutom borde det störa de andra eleverna.
Det går liksom emot allt sunt förnuft.

Jag tror helt enkelt att studien är utförd på ett konstigt sätt.

1 gillning

Om mobilen/surfplattan används strukturerad i lärandet med tex appar eller för att leta fakta ser jag inget problem. Men naturligtvis blir en elev mindre uppmärksam om eleven samtidigt sitter och chattar eller kollar Instagram. Skulle jag sitta med mobilen under ett möte skulle jag inte alls hänga med.

Sedan handlar det ju också om lärarens arbetsmiljö. De lärare jag pratat med vill absolut att eleverna inte får ha med sig mobilen in på lektionerna.

Eller som det stod i ett brev från rektorn på dotterns skola “Snälla föräldrar, ring inte era barn under skoltid. Vi har 400 elever i skolan och 800 potentiella vårdnadshavare.” Typ under varje lektion så var det någon elev som fick ett “viktigt” samtal som inte kunde vänta…

Jag tänker mig att den elev som har koncentrationssvårigheter som gör att hen sitter och leker med mobilen har samma koncentrationssvårigheter utan mobilen :slight_smile:

Då är problemet ett annat, och inget som lärare eller kamrater ska lida av…

Har inte läst studien (<-- så börjar alla kommentarer från de som går på ‘magkänsla’ istället för fakta. Exempelvis smånassar, antivaxxers och Trump-anhängare).

… men jag har svårt att tro att den bonde som får tillgång till en tryckt bok kan kan koncentrera sig på sådden/skörden.

… men jag har svårt att tro att den arbetare som får hjälp av en ångdriven maskin kan utföra ett tillräckligt ‘hederligt’ dagsarbete. Och så är automatiska maskiner farliga.

… men jag har svårt att tro att de som får tillgång till elektriskt ljus i hemmet kommer att få en full natts god sömn med alla dessa risker för störningsmoment som elektriskt ljus innebär.

En stökig elev lider ju alla av oavsett sättet hen är stökig på. En mobil kan ju till och med avleda fokuset från övriga klassrummet (om den är på ljudlös).

Din första post här någonsin och det tog inte längre än en mening innan du slängde ur dig massa lösryckta påståenden, “Exempelvis smånassar, antivaxxers och Trump-anhängare”. Ingen kan ta en dig på allvar.

En privat mobiltelefon har ingen elev någon nytta av under lektionstid och ska heller inte ha tillgång till. Läraren och i stort hela skolväsendet har ett ansvar gentemot eleven, en person som inte är vuxen och inte nödvändigtvis vet vad som är bäst för denne, och ska skapa en miljö som ger bästa förutsättningar att kunna tillgodogöra sig lektionen. Där hör en privat mobiltelefon inte hemma.

Däremot är tekniska enheter garanterat bra i vissa sammanhang, dock ska ju då dessa förses av skolan och vara styrda därefter.

2 gillningar

Den här aspekten är ju lite intressant också…nästan mest intressant tycker jag.

Det är och har dock alltid varit upp till lärarna om mobiler skall få vara med i klassrummet.

Nu är det ju dock inte det som studien undersöker enligt artikeln. Det som beskrivs undersökas är om mobilförbud i skolan/klassrummen (inte helt tydligt vad som avses) påverkar elevens resultat i skolan, inte om privat mobilanvändning under tiden som undervisning sker påverkar elevens resultat i skolan.

Men @Arneby var ju spot on i sin beskrivning.
Ungefär som att 95% av alla som stödjer swish-tiggaren Lamotte har gått “Livets hårds skola”…

2 gillningar

Fast han kallar ju oss som har en avvikande åsikt indirekt för smånassar mm. Är det ett sånt diskussionsklimat vi vill ha här i forumet?

2 gillningar

Inte avvikande åsikter. Han syftar på folk som inte läser rapporten men kommer med argument grundade på känsla. Känner du dig träffad?

Njea, han sa att smånassar, antivaxxers och Trump-anhängare börjar sina inlägg med att skriva “Jag har inte läst studien men…”

Han sa inte inget om åsikterna i sig :slight_smile:

Men jag håller med, @Arneby - vi kan väl hålla oss till antivaxxers, Trump-anhängare och folk som Swishar Lamotte? :slight_smile:

2 gillningar

OK, jag ändrar till han kallar en av deltagarna för smånasse. Är det ett sånt klimat vi vill ha här?

1 gillning

Nej lite otrevligt är det faktiskt.

Allt detta är typexempel på varför vissa inte klarar av att diskutera, punkt. Det är väl totalt ointressant att sätta labels på folk när dessa labels inte ens har med diskussionsfrågan att göra?

Vad har Trump med denna diskussionen att göra? Vad har Lamotte med denna diskussionen att göra? Vad har “antivaxxers” (va fan det nu är) med denna diskussionen att göra? Ingenting, på alla tre punkterna.

Om man sedan har läst rapporten eller ej, man har väl rätt att yttra sig i frågan i alla fall? Det är ju inte så att rapporten är ett facit, i ett sådant fall är ju diskussion helt onödig.

1 gillning

Fast nu kastar du en rätt stor sten i glashuset faktiskt, du är ju EXAKT likadan fast epitet åt andra hållet.