Migrera email från Google Workspace till iCloud

Jag har 2 domäner på Google Workspace sedan många år när det var gratis. Nu kostar det pengar och samtidigt kan kan ju få använda en domän genom iCloud mail så jag tänkte flytta en domän med 4 email konton till iCloud och spara lite pengar.

Det jag inte kommer underfund med är hur jag enklast migrerar kontona med alla mail till iCloud? Går det att migrera direkt på något sätt eller måste jag göra backups på alla kontona innan? Alltså hur sparar jag ner email's med allt som finns (olika mappar)?

Vore väldigt tacksam för lite goda råd!

Google Workspace är fortfarande gratis, Google ändrade sig och man fick gå in på någon länk för att behålla det.

Oavsett, vill du migrera till en annan tjänst så måste du göra det mailbox för mailbox (IMAP till IMAP). Antingen manuellt med valfri mailklient som har IMAP-stöd (alla) eller automatisera med t.ex. GitHub - imapsync/imapsync: Imapsync is an IMAP transfers tool. The purpose of imapsync is to migrate IMAP accounts or to backup IMAP accounts. IMAP is one of the three current standard protocols to access mailboxes, the two others are POP3 and HTTP with webmails, webmails are often tied to an IMAP server. Upstream website is .

Skulle jag i praktiken inte bara kunna skapa 4 "what ever" konton på en domän som jag äger och har min egen I PAP på för att sedan bara göra drag n dropp till de nya kontona för att sedan skapa allt på iCloud och göra drag n drop dit?

Vet inte vad PAP är, men ja det låter som det manuella sättet jag nämner.

PAP är auto correct för IMAP :joy:

Jag har aldrig installerat från Github och jag kan inte förstå hur jag använder den.

Men det skulle vara kul att lära sig om någon kan hjälpa mig med en kickstart :pray:

Jag gör ett försök till här. Jag ska alltså migrera mitt domännamns emailkonton från Google Workspace till iCloud. Jag behöver alltså spara ner alla email och mappar medan jag migrerar. När alla kontot är registrerade på iCloud vill jag lägga in dem där igen.

Kan jag göra någon form av backup i mail klienten? Jag har en annan egen domän där jag skulle kunna skapa 4 kontot och kopiera över dit? Tänk lite som det gamla pop3 då alla email låg på datorn.

Finns en liten förklaring hur man kan göra.

Räcker det inte med att ansluta båda konton till Mail.app, markera alla mail, och dra till iCloud brevlådan?

Jo.

Jag kan inte ha samma domän på både Google och iCloud, utan det blir ju ett glapp däremellan vid bytet och jag antar att alla konton och mail försvinner från Google direkt när jag avslutar det?

Skapa ett temporärt e-post konto. Sen flytta till det med dragndrop.

Du kan ha samma domain på google och iCloud om du har din NS hos tex godaddy. Det är MX record som säger var din mail ska gå.

Själva domain namnet har inget med migreringen av mail att göra.

Om det är ett problem (fast går att lösa), dra ner mailen offline (till en dator) bara och drag & drop till den nya servern när du pekat om domänens MX record.

6 inlägg har sammanfogats med ett befintligt ämne: Flams och trams