Kontakt med Huebryggavia wifi vs. fjärrstyrning

Jag håller på att nybörjarmecka med mitt smarta hem som mest består av Hueprylar. Några frågor där svaren skulle hjälpa mig är:

  1. Jag har Huebryggan kopplade mot ett wifi 2,4. Om min telefon är kopplad mot ett helt annat wifi-nät i vårt hus, då kopplar den upp via fjärrstyrning/molnet(eller ska kopplas upp)?

  2. När jag aktiverade fjärrstyrning fungerade det helt normalt, men nu har systemet slutat att fungera via fjärrstyrning. Är jag hemma och telefonen är uppkopplad mot det andra nätet eller att jag är ute då fungerar inte fjärrstyrningen. Hur kan man felsöka det? Finns det några kända fel som en nybörjare kan råka på?

  3. I Hueappen kan man ju se vilka rutiner man lagt in. Men finns det något sätt att se rutinerna för pryl för pryl? Jag vill alltså vända logiken, att istället kunna klicka på te.x en lampa för att se vilka rutiner ju den lampan har.

  4. Om man vill byta färg på en lampa som rutin, måste man då ha en rutin som sträcker sig fram till ett klockslag och sedan lägga in en ny rutin från samma klockslag och framåt med en ny scen?

  5. Det finns ju en funktion där man kan få lamporna att tändas och släckas slumpvis istället för bestämda tider. Finns det för val av färg? Tänker mig när man är på resa så vore det smutt med olika färger som ändras slumpvis.

  1. Om din telefon sitter på ett helt fristående nät så går den utom internet och in, absolut.

  2. Här förstår jag inte vad du menar, menar du att det fungerar när du är hemma och är uppkopplad mot samma nät som bryggan sitter på men när du sitter på annat när och kommer in utifrån så går det inte?

  3. Hue-appen är, enligt mig, helt kass. Använd Apples Home-app eller en som jag har använt väldigt länge för att kunna styra “the nitty gritty” - Home 4. Inte omöjligt att denna kan göra det du önskar.

  4. Inte heller här säker på vad du menar. Du måste ha en trigger som ska utlösa en scen, som i sin tur bestämmer att en eller flera lampor ska ha en viss färg, vara tända eller ej, vara dimmade till viss nivå etc. Denna trigger kan ju vara vad som helst eller en kedja av värden. Det behöver inte röra sig om klockslag om du inte vill det.

  5. Ingen aning, känns som någon funktion i just Hue-appen. Personligen ser jag inte riktigt nyttan med att random lampor tänds och släcks.