Keypad för aktivera larm

Vad rekommenderas för keypad för aktivera larm som går in i homekit / homey pro

Larm? Vaddå för larm?