InCharge vill att du laddar på natten

Från sajten:
image

Nu i april införs flexibla priser på 200 av Vattenfalls InCharge DC-snabbladdare (50-350 kW).

Det här innebär att priset på laddning blir lägre från klockan 18.00 på kvällen till 12.00 nästa dag. Syftet är att uppmuntra elbilister att ladda vid andra tider på dygnet än dagtid. Genom att sprida ut belastningen på laddstationerna under dygnet kan nätet avlastas och köerna kortas.

Allt som krävs är att du har ett laddkort eller senaste version av appen Vattenfall InCharge (iOS, Android). Priserna är indelade i fyra olika nivåer efter tid på dygnet; 00-06, 06-12, 12-18 och 18-24. Informationen om tillgänglighet, aktuellt pris och fler detaljer finns i appen.

1 gillning

Då får dom gärna bättra på den ”upplevda säkerheten” med bättre belysning och gärna övervakningskameror, vissa platser man stannar på är inte så trevliga mitt i natten… eller så kanske de bara är jag som känner så

Va ett himla långt span (eller lång natt) från 18 - 12 :slight_smile:

För oss som älskar att ställa alarmet klockan 10.30 så kallar jag det för en bra natt :sleeping:

1 gillning

Lyx... går alltid upp runt 08... :slight_smile:

1 gillning

Sorry boys. Ni får gå upp tidigare än så.


2 gillningar

Tycker det är synd att dom håller på med sina minutavgifter från start. Åker jag på kvällen/natten för att ladda så kommer batteriet vara kallt och det kommer gå långsamt. Skulle antagligen välja en annan laddare på en tid som passar mig bättre istället för att spara 50kr. Minuttaxa efter X antal minuter, efter X% eller om alla laddare på stationen är upptagna kan jag förstå men redan från start tycker jag är lite väl. Premierar bara dyra bilar som kan ladda snabbt medan billigare bilar får pröjsa! Vintern ska vi inte tala om.

4 gillningar

Om man betalar med Elli. Är det minut kostnad från start då också?

Med Elli gäller det avtalet man har där.

1 gillning