I höst införs nya regler för elsparkcyklar

Från sajten:
image

Nu vill de styrande komma tillrätta med kaoset kring slarvigt parkerade eller slängda elsparkcyklar. Från och med den 1 september i år införs nya regler.

Enligt infrastrukturministern införs den 1 september i år nya, hårdare regler kring hur elsparkcyklar placeras efter användning. Dessa får inte längre ställas var som helst på trottoarer eller cykelbanor och felparkerade elsparkcyklar får flyttas av kommunerna eller polisen. Det blir också företagen bakom elsparkcyklarna som får lösa ut dessa mot en kostnad.

De nya reglerna innebär följande och gäller från och med 1 september 2022:

  • Elsparkcyklar får inte längre parkeras på gång- och cykelbanor efter användning. Dessa får endast placeras vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Det blir kommunerna som har ansvaret för att sätta upp dessa.
  • I de fall elsparkcyklar har parkerats eller lämnats på olämplig plats har kommunen och polisen möjlighet att forsla bort dessa. Kostnaden för att lösa ut dessa efter bortforslingen hamnar på elsparkcykelföretagen.
  • Kommunerna har möjlighet att meddela lokala undantag från förbudet.

Anledningen till att de nya reglerna tagits fram är med hänsyn till funktionshindrade som har haft svårt att ta sig fram men också för nedskräpningen.

Elsparkcykelföretagen är troligtvis inte helt förtjusta över regeländringen då just möjligheten att sticka iväg på en elsparkcykel kommer att begränsas om det blir svårare att hitta dessa. Avslutningsvis så ligger trots allt en stor del av ansvaret på användarna som ju uppenbarligen har svårt att förstå instruktionerna i apparna.

Vad säger ni? Bra eller dåligt med regeländringen?

1 gillning

Skulle säga att det både är bra och dåligt. Hela grejen med dessa är ju att man snabbt bara kan hitta en elspark och dra iväg dit man ska. Nu med dedikerade parkeringar kommer det inte bli lika lätt tror jag. Men sen är det så klart bra att de inte ligger slängda på trottoaren för att idioter inte kan tänka längre än näsan räcker.

Det är bara bra. Elsparkcykelföretagen får ta ägaransvar. Och ”föräldraransvar” i de fall de hyr ut sin egendom till personer där hjärnan inte är färdigutvecklad.

Sen finns det städer med för få cykelställ. Då är det bra att kommunen ställer upp fler. Min egen cykel hittar jag alltid lätt i centrala Göteborg, aldrig slängd eller i vägen. Ibland behöver jag dock gå upp till en minut från ytterdörr till där den är parkerad. Tufft, men så är livet. :wink:

Reglerna kommer bara att drabba kommunerna med ökade kostnader för uppställningsplatser och administrering av bortforslingen av elsparkcyklar. Folk generellt sett kommer inte att bry sig om reglerna. Så länge det inte drabbar dom kommer ingen förändring att ske. En straffavgift för den som hyr om man inte ställer den vid dedikerad plats men hur det ska lösas blir svårt.

Ser att de börjat bygga upp dessa i Malmö.Vackert.

Få saker med den gatan som är vackert :slight_smile:

1 gillning

Bra poäng. Passar i miljön. :rofl:

Fina Värnhem :wink:

Men det råder parkeringsförbud där. Hur skall det där fungera?

1 gillning

Parkeringsförbudet mot bil är ju uppsatt just för att elsparkisarna skall vara där.

Skylten är för fordon och elsparkcyklar går väl under fordon eller?