Helsingborg kommer att testa robotiserad sophämtning

Från sajten:
image

Självkörande robotar för sophämtning kommer snart att börja testas i Helsingborg. Staden har fått finansiering för att genomföra ett nytt projekt.

Helsingborg är staden som har som mål att vara ett av världens bästa städer att leva i innan 2027. En av sakerna som ska förbättras är sophämtningen i staden och nu ska självkörande robotar testas för detta ändamål. Helsingborgs stad ska tillsammans med Robot Minds AB och Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) genomföra ett projekt där robotar hämtar sopor från miljörummen.

Totalt får projektet 2,8 miljoner kronor från Vinnova som ska användas för att utveckla en robot med tillhörande mjukvara, samt att genomföra ett skarpt test i Oceanhamnen. Detta försök sägs vara världsunikt där sophämtningen ska ske direkt i miljörummen på kommersiella byggnader eller bostadshus. Efter att soporna hämtats körs de till en uppsamlingsplats varpå de transporteras av mer traditionella sopbilar till en återvinningsanläggning.

Projektet kommer att löpa i två år, med start efter sommaren och sedan återstår att se om bullret och stöket i samband med sophämtning minskar. Nästa steg är att optimera sophämtningen med hjälp av sensorer i sopkärlen samt en smart avfallshanteringsplattform. Denna ska då ge signal till robotarna när det är dags att hämta sopor.

Källa: Pressmeddelande