Fortkörningsböter för 703 km/h

Från sajten:
image

Den ital­ien­s­ka bil­föraren fick en chock när böter för fortkörn­ing tril­lade ner i brevinkastet.

Det ital­ien­s­ka Trafikver­ket drog inte ens till­ba­ka körko­rtet, utan läm­nade 10 varningar. Först vid 20 varningar för­lorar ital­ien­are det dyr­bara förar­be­viset. Kvin­nan ska ha fram­fört sin Ford Focus i 703 kilo­me­ter i tim­men på en 70-sträc­ka. För det dömts hon till att beta­la ett bötes­be­lopp motsvarande 9 000 kro­nor. Hon råds nu till att beta­la sum­man för att sedan bestri­da boten och kanske erkän­na en fortkörn­ing på 70,3 eller 73 kilo­me­ter i tim­men.

Käl­la: Vi bilä­gare.

Tokigt.

Fartkameran felfocuserad!

Jävligt trimmad Ford ;).

Jävligt bra kamera som hann och få med reg skylten. :rofl::rofl:

2 gillningar