Förbättrad sök och emojis i stället för skrivna recensioner hos Storytel

Från sajten:
image

Sto­ry­tel slår på stort att det nu går att läg­ga in emo­jis i recen­sion­er­na.

Men man fixar ock­så en bät­tre sök­funk­tion som “ger använ­dar­na en tydli­gare överblick och mer träff­säkra match­ningar i jak­ten på nya böck­er, och resul­tat­en delas in bäs­ta match­n­ing, böck­er, inläsare, för­fattare och serier.”

Vidare upp­dat­eras Android-appen så att vi får stöd för kapi­tel på tid­slin­jen och dessu­tom stöd för Chrome­cast. Yay!

Via pressmed­de­lande.