Flytta bilder från delat album till iCloud Shared Photo library?

iOS 16 fick ju den nya funktionen "iCloud shared photo library". Hur flyttar man enklast bilder får gamla "delade album" till det nya?

Jag har bara tillgång till iOS-enheter så jag kan inte köra Photos på Mac där jag antar att det handlar om enkel drag-n-drop