Elsäkerhetsverket lanserar filmer om elsäkerhet

Från sajten:
image

Kunskapen kring elsäkerhet behöver ökas och därför har Elsäkerhetsverket tagit fram informativa filmer kring detta. Filmerna tar upp regler och ansvar kring ämnet.

Elsäkerhetsverket har tagit fram nio filmer om elsäkerhet, detta i syfte att öka kunskapen hos allmänhet och bransch. Filmerna tar bland annat upp hur det funkar när man ska beställa elinstallationer och vad man som kund kan göra om något eljobb går fel.

Sex av filmerna vänder sig till medborgare och tre är riktade till branschen. Filmerna kan ses på Elsäkerhetsverkets Youtube-kanal här.

Källa: Pressmeddelande