Elförbrukningen minskade med 8 procent under 2023

Från sajten:
image

Ett nytt år har påbörjats och då avslutas också 2023 med nyheten om att elförbrukningen minskade i Sverige. Svenska folket fortsätter att vara medvetna om sin förbrukning.

E.ON meddelar nu att den totala elförbrukningen i deras nät minskade med 8 procent under 2023, detta jämfört med 2022. Minskningen avser distribuerad el till hushåll och mindre företag och räknas större företag in är den totala minskningen 4 procent.

I siffror mätt så minskade förbrukningen från 8 780 GWh till 8 084 GWh. Räknas de större företagen in så minskade förbrukningen från 32 913 GWh till 31 601 GWh. Siffrorna är temperaturkorrigerade.

Noterbart är att under december månad 2023 ökade hushåll och mindre företag sin förbrukning med 10 procent jämfört med 2022.

Källa: Pressmeddelande