Elförbrukningen minskade med 13 procent första halvåret 2023

Från sajten:
image

E.ON meddelar att den minskade energiförbrukningen håller i sig. Totalt minskade denna för hushållen med 13 procent under första halvåret 2023.

Energibolaget E.ON har släppt siffror på hur elförbrukningen sett ut för första halvåret 2023. Trenden med minskad elkonsumtion håller i sig och totalt har de svenska hushållen minskat denna med 13 procent, detta jämfört med samma period förra året. Om vi räknar in de större företagen så är den totala minskningen 8 procent.

Hushåll och småföretag minskade sin förbrukning från 5 038 GWh till 4 356 GWh. Minskningen inklusive de större företagen så är siffrorna en minskning från 17 408 GWh till 15 974 GWh.

En minskning av förbrukningen är ett bra sätt att sänka sin elkostnad. När det gäller görs innebär detta också att detta hjälper till att sänka elpriset per kWh eftersom energisystemet avlastas när efterfrågan minskar.

Källa: Pressmeddelande