Elförbrukningen i Sverige minskade med sex procent i juni

Från sajten:
image

En ny rapport från E.ON visar att elförbrukningen minskade med sex procent i juni. Förbrukningen har nu minskat 10 månader i rad.

E.ON meddelar att elförbrukningen i Sverige under juni månad minskade med elva procent. Det gäller den distribuerade elen till hushåll och mindre företag via företagets elnät. Räknas även de större företagen in blir den totala minskningen något lägre, sex procent. Med denna nya minskningsmånad innebär det att svenskarna bidragit till energibesparingar under 10 månader i rad.

Eldistributionen via E.ON:s elnät till hushåll och mindre företag minskade från 450 GWh under juni 2022, till 400 GWh under juni 2023. Den totala eldistributionen minskade från 2 268 GWh under juni 2022, till 2 133 GWh 2023 och siffrorna temperaturkorrigeras inte mellan juni och september.

Källa: Pressmeddelande