Elförbrukningen fortsätter att minska i Sverige

Från sajten:
image

Elförbrukningen fortsätter att minska även under maj månad i Sverige i år. Nya siffror från E.ON visar att minskningen föregående månad låg på 16 procent.

E.ON rapporterar att energiförbrukningen i Sverige minskade under maj månad i år med 16 procent, detta jämfört med föregående år och då via distribuerad el i företagets elnät. Räknas de större företagen in blir den totala minskningen 10 procent. Nu har minskningen skett under nio månader i rad, mycket till största del som en följd av ökad medvetenhet och höjda priser.

Eldistributionen via E.ON’s elnät till hushåll och mindre företag minskade från 540 GWh under maj 2022, till 451 GWh under maj 2023. Den totala eldistributionen minskade från 2 404 GWh under maj 2022, till 2 162 GWh 2023 (siffrorna är temperaturkorrigerade).

Minskade din elförbrukning också förra månaden?

Källa: Pressmeddelande