Eldriven helikoptertaxi flög för första gången i New York

Från sajten:


Blade Air Mobility och Beta Technologies meddelade att deras första test med att flyga deras eldrivna helikopter i New York blev lyckat.

De båda företagen har gått ihop i ett projekt med att lansera tjugo helikoptrar i USA för transport av människor och last. ALIA-250 EVA som den eldrivna helikoptern heter har varit under utveckling i tre år. Den kommer finnas i två modeller där den ena saknar passagerarplats för att göra plats för transport av last.

Den fortsatta planen är att installera laddningstationer för helikoptern på utvalda platser. Den lyckade flygturen banar väg för att vi i framtiden kan ta eldriven helikoptertaxi i utvalda städer i USA.

Via: Electrec