Elbrist och elbilsladdning – ett klargörande

Svarade på en fråga på Facebook om en som undrade om hans elbilsladdning gick långsamt på grund av "elbristen i Sverige". Kopierar in den här för vidare samtal.

Elbrist?

Elbrist är ett lite pedagogiskt utmanande ord – det låter onekligen som att vi har brist på el och därmed behöver ransonera. Men el är ingen fysisk volymvara så som olja eller vad vi nu kan se och ta på. Egentligen borde det kallas effektbrist och effektbrist uppstår i den stunden då effekten från produktionen inte klarar att vara i paritet med effekten som vi behöver i våra hem, industrier och laddplatser – detta har så vitt jag vet aldrig hänt i modern tid. (Den som har koll på el skulle nu säga att det aldrig är helt i paritet och därmed så skiftar frekvensen upp och ner men har du koll på el så förstår du också att jag syftar på massivt effektfall och inte att alla industrier trycker på knappen måndag morgon och att frekvensen i nätet minskar något under en kort tid)

Varför?

Jo när du bygger laddstolpar så ansöker du om att få en viss effekt till dessa laddstolpar från den lokala nätägaren. Det är nämligen där flaskhalsarna ofta är – inte i produktionen. Men när du väl fått ok och du fått en viss effekt framdraget – exempelvis 600 kW för 4 stycken 150 kW-laddare så är det också den effekten som laddarna kommer leverera. Därmed byggs inte nätet ut för mer än vad det klarar.

Men vad händer om det faktiskt skulle uppstå effektbrist på riktigt?

Effektbrist kan uppstå av två anledningar – den vanligaste anledningen är att ett ställverk eller en kabel går sönder i det lokala nätet. Eller bara service någonstans så lokala elbolaget släcker nätet. Då blir det alltså 0 kW effekt på laddarna och ingenting annat.

Det andra är om landet skulle få effektbrist – det vill säga att det inte går att producera tillräckligt mycket energi för att tillgodose landet med effekt. Inte heller där kommer effekten på laddarna gå ner utan vad som händer är att vi kommer börja med roterande strömavbrott. Egentligen samma sak som när lokala nätägaren stänger av strömmen på grund av planerad service. Även här är effekten 0 kW och allt är strömlöst.

Men varför pratar alla om elbrist?

Jo åter igen är det en pedagogisk utmaning – om vi pratar om effekten och att vi ännu inte behövt planera några strömavbrott så beror det på att har ett sammankopplat elnät i Europa. Så om vi inte kan producera tillräckligt med effekt så importerar vi helt enkelt från ett annat elområde. Detta är en konstant i exempelvis Skåne, Blekinge, delar av Halland, Kronoberg och Kalmar – för i detta område, elområde 4 så finns ingen elproduktion att tala om. Därmed kan man säga att det alltid är elbrist, men då vi importerar från övriga elområden (dvs resten av Sverige, men ibland från Danmark, Polen, Tyskland och Baltikum) så blir det ingen effektbrist = strömavbrott.

*Faktiskt elbrist

Man kan också säga att elbrist är något som de som bygger laddstolpar upplever varje dag – för det blir ofta nej när de ansöker om effekt till en visst plats. Men då handlar det framförallt om att det inte finns kapacitet i det lokala nätet. De får alltså nej innan det är byggt och därför så påverkar det inte existerande laddstolpar.

Framtida elbrist

Då framtiden är elektrifierad så behöver produktionen byggas ut de kommande 30 åren utan dess like. Men samma sak där – det handlar om framtida ettableringar, inte något som påverkar existerande laddplatser.

Så varför går det inte så snabbt att ladda som stolparna säger?

Det är nästan alltid din bil som är flaskhalsen, antingen för den inte kan ladda snabbare eller för att batteriet för stunden är kallt eller liknande.

Men det kan också vara så att laddarna delar på effekt. Exempelvis kan det stå 350 kW på laddarna men om två bilar är inkopplade så är det max 180 kW. Exempelvis Teslas laddare delar på en så låg effekt att om alla används så kan effekten gå ner så lågt som 50 kW.

Se min video om detta

2 gillningar

Kändes klokt och pedagogiskt. Nu när jag börjar paddla runt i elbilsvärlden har jag stött på lite forumkommentarer och artiklar om te.x. Tesla som har färdigbyggda laddstationer som bara står eller har stått utan att öppna eller öppnat. Tänker att det då är den loka nätägaren som har svårt att få fram effekt.

Tesla är smidiga på det sättet att de inte behöver så mycket effekt som du ser i videon ovan.

Circle K och de flesta andra har valt en annan väg och behöver mycket hög effekt för få laddare.

1 gillning

Jag stöter sällan dylika diskussioner men om man talar om elbrist, eller som du säger effektbrist, i landet så är det väl ett faktum mer eller mindre ständigt? Vi har väl inte en produktion som kan tillgodose ens vårt nuvarande behov över hela kartan av förbrukningsområden utan att det blir en utökad import.

Är det inte också så att många potentiella nyetableringar av t ex industrier eller andra storförbrukare drar sig för att etablera sig här då vi inte på ett rimligt sätt kan tillgodose dem med den effekten som krävs?

Måste man inte svara både jag och nej på det där? Vi är nettoexportörer av el. Totalt under 2022 var elproduktionen cirka 170 TWh och elanvändningen 137 TWh. Sedan måste vi amortera visa stunder pga av att det kortsiktigt förbrukas mer än det tillverkas.

Samtigt är väl den nordiska elmarknaden helt integreradoch vi är dessutom kopplade till Europa. I grunden måste det väl vara bra för alla parter?

Problemet vi har är väl mycket överföringskapacitet och planerbarhet? Men vi producerar alltså ganska mycket över vårt behov.

Så det är så? Ok.

Vad är orsaken att man från tid till annan har läst om företag som väljer att etablera sig annorstädes pga energisituationen?

Överföringsbrist. Trots att vi producerar så får vi inte fram det till slutkund. Ibland enkelt att förstå, bygger du en energitung verksamhet mitt ute i ingenstans så tar det en bra stund att få fram ledningar/kablar, men ibland mitt i städer beror det på riktigt dåligt framförhållning(brist på kommersiella och politiska beslut).

Här kan man lägga in frågan om hur smart det var att vissa reaktorer stängdes i södra Sverige(Barsebäck tycker jag vi kan bortse från då det även innehöll utrikespolitik). Men det har alltså inte primärt med mängden el vi producerar totalt sätt utan att vi hade haft mer produktion i södra Sverige. Sedan vet jag inte hur ledningsnätet ser ut på regionel och lokal nivå, hur många vita fläckar hade vi haft ändå beroende på överföringsbristen?

En anna diskussion som finns att vi skulle vara självförsörjande på el. Dvs även vid extrema toppar skulle vi kunna producera el. Det skulle dock bli snordyrt. Att ligga med kapacitet för de 1000 timmars toppförbrukning vi kanske har som just då bara används 1000 timmar per år ska finansieras. Alltså är import export bra, enligt mig. Däremot ifrågasätter jag valet av prismodell.

Oftast rör det sig om lokala begränsningar i nätet – dvs överföringskapaciteten. Samma problem uppstår åt andra hållet, när det blir "för mycket solceller".

1 gillning

Det är ju den minst kontroversiella stängningen politiskt, men ur ett rent tekniskt perspektiv var det den viktigaste reaktorn för ett stabilt elnät här nere.

1 gillning