Elbolag och elpriser

För er som inte följer BEKEN på Linkedin:

Folkbildingsinlägg 25
Dax för att sammanställa utfallet av energidelen i elräkningen de senaste 3 åren, se diagram nedan.

Fram till 2020 så har energipriset på månadsmedel (de som har löpande elprisavtal) legat mellan 20-50 öre/kWh med ett medelvärde kring 40 öre. 2020 bottnande elpriset under någon kortare period på 10 öre/kWh, för att under sommaren 2021 börja stiga månad för månad.

Fram till augusti 2022 så fortsatte elpriset i SE1 att ligga kvar kring 30-50 öre/kWh till norrlänningarnas glädje, för att de senaste månandera har ökat rejält och närmar sig nu elpriset i SE3. Den senaste tiden har det varit dagar då vi har haft samma elpris i alla fyra elområdena.

Det finns många frågor kring kurvorna i diagrammet nedan, men det leder för långt att utveckla i detta inlägget. Det ska dock noteras att att i SE4 var det all time high energipris i augusti medan det i december, som vi precis passerat, blir all time high vad gäller summan kronor på elräkningen.

Frågan som vi ska ställas oss är vad kan vi förvänta oss för elpris i framtiden (när gaskriget är förbi)? Kommer vi tillbaka till 50 öre/kWh? EU har beslutat om ett intjäningstak för elproducenterna på 2 kr/kWh som började att gälla från de 1 dec. Nivån utgår från tyska villkordförhållanden. Ska bli intressant att se om detta respekteras och om det därmed har satt ett tak på vad elpriset kan dra iväg till.

I Sverige har regeringen med hänvisning till administrativa processer (???) sagt att intjäningstaket börjar att gälla först den 1 mars och ska då gälla 4 månader. Låt oss få återkomma i framtida inlägganalyser om intjäningstaket som verktyg och varför Sverige inte implanterat detta per den 1 dec. Notera att en korresponderande tjäningstaknivå för svenska villkor bör vara 70 öre/kWh, för att harmoniseras med den nivån som sats för Centraleuropa, vilket konstitueras i tabellen nedan.

EU har flaggat upp om en ny marknadsmodell som inte har de svagheter som den nuvarande marginalprissättningsmodell har. I det pågående brain storming i Bryssel med stöd av ACER, så har det läckt ut att man titta på en prissättningsmodell som tar avstånd från marginalprissättningsfilosofin och skulle bli mer individuell mot elproducenternas verkliga kostnader.

Skulle vara en mer drastisk utveckling än Beken modellen, men är kanske priset som måste betalas för de oförutsägbara effekter som nuvarande marginalprissättnings leder till och olika EU ländernas förhållningssätt för att skydda sina egna nationalstaters intressen. Time will tell.

"Dessutom så menar jag att Karthago bör förstöras".

2 gillningar

Fick December räkningen på jobbet nu.
2020: 4500:-
2021: 9000:-
2022: 11500:-

Priset baseras ju delvis på vilka energislag som byggs ut.

  1. Vindkraft på land: 32 öre per kWh
  2. Solel, stora parker: 43 öre per kWh
  3. Kraftvärme, avfall: 48,5 öre per kWh
  4. Vattenkraft, ny station: 52 öre per kWh
  5. Vindkraft till havs: 53 öre per kWh
  6. Kraftvärme, skogsflis: 55 öre per kWh
  7. Existerande Kärnkraft: 56 öre per kWh
  8. Solel, små villasystem: 79 öre per kWh
  9. Nya kärnkraft: 150 öre per kWH
  10. Fossilt och gas: Hur högt som helst.

Källa.

1 gillning

:worried:

Ändå lite bättre än rörligt månadspris.

Jag fick ner mitt till 3,22 kr per kWh men det är ju elbilen som gör det som vanligt.

2 gillningar

Var kan man se vad Kraftringen hade för pris under dec?

De har inte publicerat det men alla elbolag har i princip samma rörliga priser plus/minus några ören hit och dit. Det som skiljer är månadskostnaden mest.

Här kan du se vad det kommer landa på ungefär: Aktuella elpriser idag och prognos - eon.se

Elområde 4
Södra Sverige

372,65 öre/kWh

För jag antar du menar priset för ström nu, inte nätavgiften. Den är ju alltid samma.

1 gillning

Det var en hög förbrukning beroende på var i landet det är, vad har du för förutsättningar, uppvärmning osv? Om det inte är en farm eller liknande. :slight_smile:

Han ska ju inte klaga då han precis köpte en 77 tummare och till den duger det inte med strömsnåla Home Pod's. :joy::joy::joy::joy:

1 gillning

Tror dialysmaskinen som är igång 8/h varannan natt + vattenreningen till den drar en del :worried:

4 gillningar

Yes strömmen :smiley:

Vad har du för värmesystem för element och varmvatten till duschen?

Hmm, verkar mycket ändå beroende på vad du värmer upp med i övrigt och dina förutsättningar. Sätt en mätare på det. :slight_smile:

Har för mig du har fjärrvärme? Är dina peakar billaddning?

Svar Ja på båda!

1 gillning

Men då borde han frusit arslet av sig på nyårsafton. :joy::joy:

Vad var det som hände i augusti egentligen?
Min dyraste månad med samma gamla vanliga förbrukning.

Det här?

Startas väl i februari är väl det senaste om den

Priset är ju i princip "påhittat".
Det rådde osäkerhet i augusti om gasleveranser till Europa (Tyskland). Lite vind generellt. Flera franska kraftverk stod still p.g.a. värmen i kylvattnet.

Osäkerhet gör ju att priset går upp (generellt).

Från 600 miljoner till 1,6 miljarder.