Elbilar förbjuds ombord norskt rederi på grund av säkerhetsrisken

Från sajten:
image

Giftiga gaser och explosionsrisk är anledningen till förbudet mot elbilar ombord Havila Kystruten.

Kustlinjen mellan Bergen och Kirkenes i Norge trafikeras av de båda rederierna Havila Kystruten och Hurtigruten. Den förstnämnda har nu förbjudit hybrid- el- och vätgasdrivna bilar ombord. Detta efter ha utfört en extern riskanalys som kommit fram till att batterierna på dessa bilar utgör en ökad säkerhetsrisk. Havila Kystrutens presstalesperson till NRK:

En elbilsbrand blir väldigt varm, det finns en explosionsrisk och det släpps ut giftiga gaser. Det gör att man måste evakuera omedelbart och i värsta fall kan man få ett totalhaveri av skeppet.

Förbudet lär påverka norska bilägare där en av fem äger en eldriven bil. Havila Kystruten säger dock att de är öppna för att häva förbudet i framtiden. Konkurrenten Hurtigruten som har gjort egna riskanalyser tänker fortsätta frakta bilar ombord på sträckan.

Svenska forskare vid institutet Rise utförde egna undersökningar genom att mäta den giftiga gasen vätefluorid som frigörs när elbilar brinner. De kom fram till att utsläppen är betydligt högre än för dieselbilar men lägre än väntat. Men det understryks att dessa tester har utförts på för få bilar för att kunna dra säkra slutsatser.

Via: SVT, Vi Bilägare

 

Läste lite om om detta
Det är överrepresenterat hybrider som brinner av hel el och hybrid el

Många av de bränderna som rapporteras in är också kabin brand. Kan vara npgon som satt i bilen och rökte när de laddade och råkade futta eld på något.
en "brand" var också 12v batteri på en elbil som skapade rökutveckling.

Läser man för 2021 så var det 1 elbil som var bekräftad orsaken till branden. det var en bil som var konverterad från fossil till elbil.

källa:MSB

Edit: Så även om elbilen inte var orsaken till branden så är det enormt obra om en fossilare börjar brinna och elbil står bredvid.

2 gillningar