E.ON når milstolpe med över 60 000 solcellsanslutningar

Från sajten:
image

Energibolaget E.ON meddelar att de nu nått en historisk milstolpe. Över 60 000 solcellsanslutningar finns nu i företagets elnät.

E.ON har nu över 60 000 solcellsanslutningar i sitt elnät vilket innebär en rekordtillväxt i hållbar energi. Bara under årets första åtta månader anslöts 20 000 solcellsanläggningar. Detta ska jämföras med förra årets 15 000 solcellsanslutningar vilket då var en ökning med 110 procent jämfört med 2021.

Kapacitetsutmaningar kan uppstå på vissa platser i elnäte men cirka 19 av 20 förfrågningar om mikroproduktion från solceller på villatak anslutas direkt. Sedan juli månad i år har en ny automatisk process snabbat på merparten av företagets installationsärenden. Snittiden från anmälan till installationsmedgivande var i juli 2022 cirka 70 dagar, medan samma mätetal 2023 är 7 dagar för de solcellsinstallationer som gäller villor och inte kräver nätförstärkning.

Källa: Pressmeddelande